Fiskalizacija u Distriktu od 1. januara 2019. godine

0
129

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima, što će omogućiti uvođenje fiskalizacije u Brčko distriktu BiH od 1. januara 2019. godine.
Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Esed Kadrić rekao je da će u sistem fiskalizacije biti uvedena sva pravna lica i preduzetnici.

„Mislim da smo izabrali najpošteniji pristup u ovoj prvoj fazi jer nije pravedno nekoga izdvajati bez utemeljenih argumenata. Imao sam namjeru da od fiskalizacije oslobodimo one subjekte koji nisu u sistemu PDV-a, ali su podaci pokazali da to nije realno jer u sistemu PDV-a imamo oko 250 samostalnih preduzetnika, a oko 1.300 nije obuhvaćeno PDV-om“, rekao je predsjednik Kadrić.

Dodao je da vjeruje da će biti negodovanja po ovom pitanju, ali je naglasio značaj odgovornost prema Brčko distriktu BiH kako se ne bi ugrozio procenat od indirektnih poreza kojim se puni budžet Brčko distrikta BiH.

„Ovim potvrđujemo da smo odgovorna vlast i da pošteno i pravedno vodimo računa o svim kategorijama. Ako bude onih koji ne budu mogli da se nose sa ovakvim pristupom spremni smo djelovati smanjenjem stope poreza za određene kategorije ali ne i izuzimanjem iz sistema fiskalizacije“, naglasio je Kadrić.

Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta, rekao je da će uvođenje fiskalizacije u Brčko distriktu eliminisati primjedbe koje su, kako je istakao, s pravom upućivane s drugih nivoa vlasti u BiH. On je istakao da ovaj zakon neće izazvati nikakve potrese i da niko nema potrebe da se plaši fiskalizacije jer se radi samo o potrebi da se evidentira promet među pravnim licima i preduzetnicima kojih je oko 3.100 u Brčko distriktu BiH.

“Radi se o uspostavljanju evidencije i kontrole koja nije bila ili je bila prisutna u manjoj mjeri. Siguran sam da ćemo primjenom sistema fiskalizacije pokazati da je naša stvarna potrošnja ako ne ista onda možda i veća od garantovanih 3,55 odsto prihoda od PDV-a“, istakao je Milić. Dodao je da fiskalizacija neće predstavljati nikakvo opterećenje za pravna lica i preduzetnike pošto je predviđeno da se kroz sistem podsticaja subvencioniše nabavka neophodnih aparata za fiskalizaciju.

Direktor Direkcije za finansije Mato Lučić rekao je da je usvajanjem izmjena i dopuna ovog Zakona o fiskalnim sistemima izvršena harmonizacija s propisima u entitetima.

„Sve što entiteti nisu obuhvatili nismo ni mi i mislim da će fiskalizacija dovesti do toga da će sve pravne i fizičke osobe koje se bave bilo kojom djelatnošću plaćati porez po stvarnom prometu“, rekao je Lučić.

Ako ste pronašli pravopisnu grešku, označite je i pritisnite Shift + Enter ili kliknite ovdje da biste nam je prijavili.