Javni poziv za edukatore na projektu “Let’s connect to prevent school dropout”

0
229

Udruženje građana „Demos“ Brčko distrikt BiH raspisuje Javni poziv za edukatore na projektu “Let’s connect to prevent school dropout”.

Projekat “Let’s connect to prevent school dropout” se realizuje u okviru projekta “Bright4ALL” čiji je nosilac organizacija  “Save the children BiH”, a partneri u projektu Omladinski centar “Vermont” i organizacija “Žene sa Une”. Finansijer projekta je Evropska unija.

Sadržaj Javnog poziva prenosimo u cjelini:

Za potrebe realizacije projekta “Let’s connect to prevent school dropout” Udruženje građana “Demos” raspisuje Javni poziv za angažovanje 2 edukatora/ica za sljedeće oblasti:

 1. Napuštanje školovanja – prepoznavanje, prevencija i multidisciplinarno djelovanje;
 2. Komunikacija i interakcija – temelj odgojno-obrazovnog rada;
 3. Savjetodavno-instruktivni rad sa učenicima i roditeljima;
 4. Psihosocijalni aspekti porodice učenika kao preventivni i riziko faktori za rano napuštanje školovanja;
 5. Rano otkrivanje/prepoznavanje faktora rizika u oblicima ponašanja i ličnosti djeteta kao uzroka za rano napuštanje školovanja i rad na prevenciji.
   

Opis posla:

Eduktor/ica i/ili trener/ica biti će zadužen/a za realizaciju jednodnevnih edukacija/radionica za 31 stručnog saradnika, u trajanju od 10:00 do 16:00 sati u Brčko distriktu BiH.

Edukacije će se održavati po mjesecima:

 • Edukacija I (MART): Napuštanje školovanja – prepoznavanje, prevencija i multidisciplinarno djelovanje ;
 • Edukacija II (MART): Komunikacija i interakcija – temelj odgojno-obrazovnog rada;
 • Edukacija III (APRIL): Savjetodavno-instruktivni rad sa učenicima i roditeljima;
 • Edukacija IV (MAJ): Psihosocijalni aspekti porodice učenika kao preventivni i riziko faktori za rano napuštanje školovanja;
 • Edukacija V (JUN): Rano otkrivanje/prepoznavanje faktora rizika u oblicima ponašanja i ličnosti djeteta kao uzroka za rano napuštanje školovanja i rad na prevenciji.

Uslovi za prijavu:
Na Javni poziv se mogu prijaviti pojednici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
1. Državljanin BiH;
2. Minimalno 5 godina radnog iskustva u nevladinom sektoru i/ili praktično iskustvo za navedene oblasti.

Uz prijavu kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 1. CV;
 2. Prijedlog dnevnog reda radionice;
 3. Prijedlog metodologije radionice.

Izabrani edukatori/ce i treneri/ce zaključit će ugovor o angažovanju uz novčanu naknadu od 312.93 KM po edukaciji. U novčanu naknadu su uključeni svi troškovi edukatora.

Prijavu, uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti na e-poštu: [email protected] najkasnije do 22.01.2019. godine. Odabrani kandidati će biti kontaktirani do 25.01.2019. godine.

Kontakt osoba, broj telefona i e-mail:
Samra Rendić, 066/393-583, [email protected]

Ako ste pronašli pravopisnu grešku, označite je i pritisnite Shift + Enter ili kliknite ovdje da biste nam je prijavili.