U Omladinskom centru održano javno otvaranje projekata civilnog društva

0
36

U okviru Javnog poziva za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija Brčko distrikta BiH koji je objavilo Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, danas je u Omladinskom centru u Brčkom Komisija za dodjelu sredstava grantova održala javno otvaranje projekta.

Anica Radić-Savić, šef Pododjeljenja za podršku mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama Brčko distrikta BiH, rekla je da su pristigla 42 projekta koja su u vezi sa prevencijom maloljetničkog prestupništva, narkomanijom, poboljšanjem položaja manjina, poboljšanjem prava žena, djece i slično.

„Komisija je danas u petočlanom sastavu na javan način otvorila pristigle prijedloge projekata gdje je istovremeno i provjerila da li su sve prijave uredne. Očekujemo da dobijemo dobre projektne ideje i da će Komisija vrlo pedantno i pažljivo odabrati one koje su najkvalitetnije. Svi zahtjevi su dio javnih politika Vlade Brčko distrikta BiH i sadržani su u strateškim dokumentima ili akcionim planovima koje je Vlada donijela. Ovo je još jedna prilika civilnom društvu da pokaže koliko zna i umije i koliko je voljno da učestvuje u pomoći pri realizaciji vladinih politika“, objasnila je Radić-Savić.

Za ove namjene izdvojeno je 170.000 KM. Polovina sredstava namijenjena je za udruženja mladih, dok je ostatak izdvojen za ostala udruženja građana sa područja Distrikta.

Ako ste pronašli pravopisnu grešku, označite je i pritisnite Shift + Enter ili kliknite ovdje da biste nam je prijavili.