Usvojeni amandmani na izmjene Zakona o državnoj službi

0
43

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas amandmane na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić rekao je da je ovaj zakon već usvojen na Vladi i da je prošao prvo čitanje u Skupštini Brčko distrikta BiH.

„U međuvremenu su predstavnici SIGME, koji su zajedno sa Evropskom komisijom zaduženi za reformu administracije u BiH, imali određene komentare, koje su nam dostavili. Mi smo to pretočili u amandmane koji su danas usvojeni. Radi se, u neku ruku, o tehničkim amandmanima koji definišu radna mjesta koja su vezana za mandat gradonačelnika“, rekao je Blažić novinarima nakon sjednice.

On je dodao da će, kao što je od ranije poznato, izmjenama zakona o Direkciji, Poreskoj upravi i Trezoru, direktori tih institucija biti birani na mandat.

„Izmjenama zakona nije bilo predviđeno da direktori ovih institucija budu i državni službenici. Nakon sugestija SIGME, koje su se odnosile na to da na ovim funkcijama treba da budu državni službenici na mandatni period, usvojili smo to današnjim amandmanima“, istakao je Blažić.

Naveo je da se amandmani odnose i na službenike koji su zaposleni u Stručnoj službi brčanske Skupštine koji do sada nisu imali status državnih službenika, odnosno nisu imali sva prava, obaveze i odgovornosti u tom smislu.

„Usvojenim amandmanima sada je određeno da i njih takođe definišemo kao državne službenike, a da će se zapošljavanje lica koja rade u Stručnoj službi vršiti na osnovu posebnog akta koji donosi predsjednik Skupštine, zbog presude Apelacionog suda iz 2015. godine koja je stavila van snage primjenu Zakona o državnoj službi u Stručnoj službi Skupštine Brčko distrikta BiH“, zaključio je Blažić u izjavi za medije.

Ako ste pronašli pravopisnu grešku, označite je i pritisnite Shift + Enter ili kliknite ovdje da biste nam je prijavili.