Anketiranje o potrošnji domaćinstava na području Distrikta

47

Agencija za statistiku BiH u periodu od januara do maja 2022. godine na području Brčko distrikta BiH provodi anketiranje o potrošnji domaćinstava, objavljeno je na internet stranici Vlade Brčko distrikta BiH.

Anketu provode akreditovani anketari.

“Cilj i svrha Ankete o potrošnji domaćinstava je dobijanje podataka o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uslovima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično. Rezultati Ankete o potrošnji domaćinstava trenutno su jedini izvor za računanje relativne linije siromaštva i socijalne uključenosti stanovništva, kao i materijalne deprivacije, a koristiće se i kao podloga za kvalitetno kreiranje i provođenje socio-ekonomskih politika na svim nivoima društvenog organizovanja”, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

Ankete o potrošnji u domaćinstvima provode se u skladu sa međunarodnim standardima i metodološkim preporukama EUROSTAT-a, što će omogućiti međunarodnu uporedivost podataka.

Statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će se koristiti isključivo u statističke svrhe, te da će ispitanici ostati potpuno anonimni. Stoga je važno da građani, koji budu anketirani, pokažu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti i iskreno odgovaraju na pitanja.

IZVORbrckodanas.com
Prethodni postDemos organizuje radionice o pisanju projekata – prijave do 12. januara
Sledeći postSolarni paneli kao opcija za vlastitu proizvodnju električne energije