Bijeljina: Program sufinansiranja kupovine seoskih kuća otvoren do 1. novembra

110

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović raspisao je u maju ove godine Javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje kupovine seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Grada Bijeljina za 2023. godinu.

Javni poziv je raspisan “sa ciljem smanjenja migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima Republike Srpske i Grada Bijeljine, motivisanja seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanja mladih da se vrate na selo, rješavanjem stambenog pitanja, te povećanja broja stanovnika u selima, smanjenja prosječne starosti stanovništva u selima, povećanja stope nataliteta i poboljšanja demografske strukture u selima, pokretanja i rasta privrednih aktivnosti na selu”.

Prema uslovima iz javnog konkursa, podnosioci prijave na konkurs mogu da budu: supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednik/ca.

“Podnosioci prijave konkurišu na propisanom obrascu koji podnosioci prijave prilažu prilikom konkurisanja.
– Mladi poljoprivrednik/ca u smislu Programa je fizičko lice starosti do četrdeset pet godina života, koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se poljoprivredom.
– Bračnim parom se u smislu Programa smatra bračna zajednica supružnika, odnosno zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom RS.
– Vanbračnim partnerima se u smislu Programa smatraju muškarac i žena koji se nalaze u vanbračnoj zajednici. Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, uređena Porodičnim zakonom RS.
– Samohrani roditelj u smislu Programa jeste roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer je drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom RS”, dalje je obrazloženo u pozivu.

U cilju sufinansiranja kupovine seoske kuće, Grad Bijeljina dodjeljuje iznos u vrijednosti od 50% od ukupne vrijednosti nepokretnosti, maksimalno do 20.000,00 KM po korisniku.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji ispunjavaju sve sljedeće uslove:
1. Da su državljani BiH-RS;
2. Da imaju prebivalište na teritoriji Grada Bijeljina;
3. Da imaju manje od četrdeset pet (45) godina života;
4. Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je lice samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca;
5. Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srpske, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da istu nisu otuđili/poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;
6. Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
7. Da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srpske.
8. Da imaju minimalno srednjoškolsko obrazovanje.
Sve obavezno propisane uslove za učešće na Javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Do sada se na ovaj javni poziv prijavilo 10 mladih bračnih parova.
Konkurs je otvoren do 1. novembra 2023. godine.
Detaljnije o ostalim uslovima prijave na konkurs na ovom linku.

Prethodni postRadarske kontrole u periodu od 9.10.2023. godine do 15.10.2023. godine
Sledeći postNajzabavnije aktivnosti u kojima možete uživati u Crnoj Gori