Bitka za jednodnevni izlet u Prvoj osnovnoj školi se nastavlja – roditelji traže izlet za svoju djecu

254

Nakon saznanja da samo učenici Prve osnovne škole u Brčko distriktu BiH neće ići na jednodnevni izlet, 30. aprila 2022. godine smo dobili otvoreno pismo roditelja učenice drugog razreda Božidara Jovića koji je u tekstu ukazao da su djeca ovom odlukom neosnovano uskraćena za prvi jednodnevni izlet nakon pandemije COVID-19. Podsjetićemo, odluku da učenicima Prve osnovne škole u Brčkom ne bude dopušten odlazak na jednodnevni izlet je donio Školski odbor i pored činjenice da je izlet planiran Godišnjim programom rada škole, a kao razlog je navedeno da nastavnicima koji bi vodili djecu Odjeljenje za obrazovanje ne bi bilo u mogućnosti isplatiti pola dnevnice u iznosu od 12,50 KM (riječima: dvanaest maraka i pedeset feninga). Odluka Školskog odbora je donesena glasanjem 3:2 protiv izleta. Predstavnik roditelja u Školskom odboru ispred Vijeća/Savjeta roditelja je, takođe, glasao protiv izvođenja izleta, čime je izgubio legitimitet predstavljanja svih roditelja u Školskom odboru, s obzirom da su se roditelji većinski izjasnili ZA jednodnevni izlet. Upoznat sa pomenutim činjenicama, roditelj učenice 2. razreda Prve osnovne škole Božidar Jović je pokrenuo inicijativu za promjenu odluke Školskog odbora, kojom bi učenicima bio organizovan jednodnevni izlet i inicijativu za smjenu predstavnika roditelja u Školskom odboru koji je izabran ispred Vijeća/Savjeta roditelja. Koliko je do sada urađeno da se razriješi ovaj problem, razgovarali smo upravo sa Božidarom Jovićem.

Brčko Danas: Gospodine Joviću, zašto ste se odlučili na ovaj korak?

Božidar Jović: „Jedini način da kao roditelj zaštitim interese svog djeteta i ostale djece koja idu u Prvu osnovnu školu je formalno djelovanje prema ustanovi i institucijama. Ove inicijative će pokazati moralnu odgovornost organa upravljanja školom jer svaka odluka mora odražavati interese učenika, a ne suprotno. Prva inicijativa ide u pravcu promjene odluke Školskog odbora kojom će isti donijeti jedino ispravnu odluku u interesu djece. Druga inicijativa je upućena Vijeću/Savjetu roditelja koji bi trebalo da se izjasni o povjerenju osobi koja je zastupala svoj lični stav u Školskom odboru i na taj način izgubila legitimitet, a ne stav roditelja koji su se nedvosmisleno izjasnili ZA jednodnevni izlet. Vidjećemo da li će Školski odbor i Savjet/Vijeće roditelja postupiti u skladu sa moralnim principima ili ne, a nakon njihove odluke, ponovo ću se obratiti medijima i iznijeti svoj stav koji dijele stotine roditelja.

B.D.: Da li su inicijative samo Vaš stav ili odražavaju stav i drugih roditelja?

B.J.: „Inicijative su stav anketiranih roditelja Prve osnovne škole putem onlajn ankete, a koji su jasno iskazali svoje mišljenje: od 216 anketiranih, 91,7% je glasalo potvrdno da Školski odbor promijeni svoju odluku.

Takođe, u istoj anketi od 217 anketiranih čak 83,4% je podržalo inicijativu za smjenu predstavnika roditelja u Školskom odboru, 10,1% je reklo da ne zna da li treba pokrenuti inicijativu, a 6,5% je glasalo protiv ove inicijative. Mislim da ovaj pokazatelj govori o stavu roditelja po ovom pitanju i da ga Vijeće/Savjet roditelja treba uvažiti na sljedećoj sjednici. Broj anketiranih je relevantan uzorak za procjenu i donošenje konačnog suda. Da su anketirani svi roditelji iz Prve osnovne škole, rezultat bi bio sličan ovom.

B.D.: Jeste li kao roditelj zadovoljni nastavnim procesom i cjelokupnim stanjem u osnovnom obrazovanju Brčko distrikta BiH?

B.J.: „U nastavnom procesu sam 20 godina, i kada posmatram osnovno obrazovanje u mojoj lokalnoj zajednici iz perspektive i roditelja i prosvjetnog radnika, moram konstatovati da u mnogim segmentima mnogo zaostajemo za Republikom Srpskom i Federacijom BiH. Osnovni problem su Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Brčko distrikta BiH i Pravilnici koji iz njega slijede, a koji bi trebalo dodatno da urede ovu oblast. Navešću samo jedan primjer koji je u direktnoj suprotnosti sa savremenim pedagoškim principima i koji se pod hitno mora promijeniti, a to je davanje subjektivne moći nastavnicima u nastavnom procesu u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih škola u Brčko distriktu BiH. Naime, u članu 15. stav (4) Pravilnika definisano je da zaključna ocjena NIJE aritmetička sredina svih ocijena, nego „opšti utisak nastavnika o radu, rezultatima rada i zalaganja učenika“! Opšti utisak je subjektivna i nemjerljiva kategorija, te stoga neprihvatljiva u pedagoškoj nauci, i u teoriji neko dijete može dobiti ocjenu vrlo dobar (4), a pri tome u nastavničkom dnevniku ima ocjene 5,5,5,5,4,4,4. Ako stav (3) kaže da „nastavnik mora biti objektivan i nepristrasan“, kojim kvantitativnim i kvalitativnim indikatorima dokazuje objektivnost „opšteg utiska“ koji je nemjerljiva kategorija koja nigdje nije definisana? Šta, uopšte, znači „opšti utisak“?! Koja pedagoška dokumentacija ga dokazuje? Ako se moje dijete pobuni zbog učinjene nepravde nastavnika koji favorizjue određeno dijete, a takvih slučajeva ima u praksi, da li će moje dijete biti žrtva „opšteg utiska“? Ako roditelj ili dijete prijave nastavnika koji priča na mobilni telefon u toku časa, nastavnika koji se pogrdnim riječima obraća učenicima, nastavnika koji ne prenosi znanje na pravi način, itd, da li će učenik biti žrtva „opšteg utiska“? Šta znači „suma svih rezultata rada“ ako imamo kategorije procjene koje se ne ocjenjuju brojčano (utisak nastavnika, zalaganje učenika i sl.)? Šta su „rezultati rada“ i gdje su definisani? Zašto nastavnik može da ima svoj sistem procjene rezultata rada koji može biti dijametralno suprotan drugom nastavniku koji predaje isti predmet istom razredu u drugoj školi? Postoji li u Brčkom didaktičko upustvo i preporuke za savladavanje očekivanih ishoda iz NPP-a za svaki nastavni predmet? Da li znate da NPP, jedan od najbitnijih dokumenta u kojem su, između ostalog, definisani ishodi onog što djeca treba da znaju, nisu javno objavljeni na stranici Vlade BD u pdf verziji?! U prilogu vam je NPP za 5. razred iz predmeta Muzička kultura iz RS, pročitajte didaktičko uputstvo i preporuku da vidite o čemu pričam (ovdje preuzeti).

Ovo je samo dio od niza uočenih manjkavosti koje se direktno tiču svih učenika osnovnih škola u Brčko distriktu BiH i njihovih roditelja.

B.D.: Prema Vašem mišljenju, koje je rješenje da se unaprijedi nastavni proces u Brčko distriktu BiH?

B.J.: Aktivan pristup roditelja koji trebaju kroz Vijeće/Savjet roditelja da iniciraju konkretna rješenja za uočene probleme i aktivno uključivanje civilnog sektora kroz monitoring procesa u Odjeljenju za obrazovanje. Prvo i osnovno je zaposliti kvalitetne nastavne kadrove koji su diplome stekli na akreditovanim visokoškolskim ustanovama i prestati ih nezakonito zapošljavati po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima koji predstavlja školski primjer diskriminacije radnika sa jedne i političkog zapošljavanja sa druge strane (haha, školski!). Analizirati Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta BiH i postojeće Pravilnike koji proističu iz Zakona i inicirati njihove izmjene na način da budu usklađeni sa istim aktima iz Republike Srpske i Federacije BiH. To je i formalna obaveza koja proističe iz Statuta Brčko distrikta BiH. U ovaj proces treba uključiti što veći broj roditelja i nevladinih organizacija jer je obrazovanje, kao i zdravstvo, jedan od stubova društva i interes svih nas je da ove oblasti budu uređene. Imamo kvalitetne pedagoge koji mogu unaprijediti obrazovni sistem u Brčkom, a među njima su brojni magistri i doktori pedagoških nauka koji imaju kompetencije za taj posao.

B.D. : Gospodine Joviću, hvala Vam. Pratićemo i dalje kako će biti razriješen ovaj, ali i drugi problemi, na koje ste ukazali.

Vezani članak – link

IZVORwww.brckodanas.com
Prethodni postPredstavljen idejni projekat kompleksa autobuske stanice u Brčkom
Sledeći postJuniorke „Lavova“ najbolje u Republici Srpskoj, kapiten Milica Đokić ponovo MVP