Burna rasprava u Skupštini o nagrađivanju u Pravosudnoj komisiji Distrikta

80

Najveću pažnju poslanika na jučerašnjem zasjedanju Skupštine Brčko distrikta BiH izazvala je informacija o isplaćenim nagradama zaposlenima u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH. Svi poslanici podržali su inicijativu da se redefiniše sistem nagrađivanja u pravosudnim institucijama od strane Pravosudne komisije, s ciljem da se ukine dosadašnji sistem.

„Tokom diskusije preovladao je stav o potrebi da se Pravosudna komisija zamijeni odjeljenjem u Vladi Brčko distrikta BiH, koje bi se bavilo tim pitanjem. Prepreka za realizaciju ovog krupnog reformskog zahvata, u okviru reforme kompletne javne uprave, jeste Statut Distrikta Brčko koji predviđa postojanje Pravosudne komisije. Očigledno je da će nam u tom smislu trebati podrška većeg broja poslanika da bismo ciljano išli na izmjenu Statuta“, rekao je predsjednik Milić.

Skupština usvojila Zakon o djelatnosti osiguranja

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je Zakon o djelatnosti osiguranja u Brčko distriktu BiH.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da ovaj zakon upućuje na primjenu entitetskih propisa kada je riječ o radu osiguravajućih društava na području Brčko distrikta BiH, shodno njihovoj registraciji. To znači, pojasnio je Milić, da ako je osiguravajuće društvo registrovano u agenciji u Republici Srpskoj onda se primjenjuje zakon iz Republike Srpske, ili federalni zakon ako je društvo registrovano u agenciji u Federaciji BiH.

„Riječ je o jednoj oblasti gdje je i ranije važio entitetski propis koji reguliše ovu materiju, s tim što je važio samo osnovni tekst. Entiteti su mijenjali svoje propise čime su osiguravajuća društva, koja djeluju na području Distrikta, bila zakinuta u svojim pravima. U konsultacijama s drugim institucijama, predloženo je ovo rješenje koje je dobilo podršku Skupštine Brčko distrikta BiH“, izjavio je predsjednik Skupštine Sinića Milić.

Projekat e-Beba

Skupština je na zasjedanju informisana i da Vlada nije pristupila realizaciji projekta e-Beba, za šta je Skupština raniej donijela zaključak, a koji bi roditeljima olakšao postupak prijave novorođenčeta. Svi poslanici ju jednoglasno ponovo zatražili od Vlade Distrikta da, bez odlaganja, pristupi realizaciji ovog projekta i da Skupštinu u roku do 60 dana informiše o onome šta je preduzela.

IZVORwww.brckodanas.com; www.skupstinabd.ba;
Prethodni postVlada Distrikta usvojila više smjernica za unapređenje visokog obrazovanja u Brčkom
Sledeći postRadarske kontrole u periodu od 23.1.2023. godine do 29.1.2023. godine