Civilni sektor se budi iz sna – Intervju sa Božidarom Jovićem, predsjednikom UG “Demos” Brčko distrikt BiH

275

Krajem 2020. godine Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je novi Zakon o udruženjima i fondacijama, koji je donio brojne novine u radu udruženja, fondacija i drugih organizacija civilnog društva. Nepunih godinu i po dana nakon stupanja na snagu tih izmjena, odlučili smo da razgovaramo sa Božidarom Jovićem, predsjednikom jednog od najaktivnijih udruženja u Brčkom, Udruženja “Demos”, o tome da li su donesene izmjene poremetile ili unaprijedile rad organizacija nevladinog sektora.

Brčko Danas: Gospodine Joviću, kakvo je Vaše mišljenje o ulozi civilnog sektora u Brčkom danas?
Božidar Jović: Civilni sektor je počeo da se budi posle dugogodišnjeg sna, ali ne zato što je dovoljno spavao, nego zato što je pijetao zakukurikao. Nema više stranačkih grantova organizacijama koje su uradile veliko ništa u našoj lokalnoj zajednici u posljednjih 15 godina, došlo je vrijeme da se novac mora planirati, planski trošiti i opravdati mjerljivim rezultatima. Čast izuzecima koji su potvrđivali svoje postojanje pozitivnim djelovanjem i zalaganjem za bolje Brčko, ali oni su izuzeci koji su u pravilu dobijali veoma skromna sredstva od političkih elita. Danas je, ipak, situacija znatno drugačija i ove godine očekujem snažan iskorak organizacija koje vrijede novca budžetskih korisnika. Upravo bi te organizacije trebalo da budu korektiv vlasti, da ukazuju javnom mnjenju na sve nepravilnosti, nezakonitosti, propuste, ali i da podržavaju dobre ideje, projekte i pozitivne promjene koje vlast čini.

B.D.: Kako ste onda zadovoljni transparentnošću javnih poziva za nevladin sektor koja su odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH raspisala i realizovala u protekloj godini?
B. Jović: Poluzadovoljan, s obzirom na niz propusta koji su se dešavali prilikom osmišljavanja cijelog postupka i njegove realizacije. Nezadovoljstvo se ogleda u činjenici da organizacije koje imaju iskustvo u realizaciji projekata niko nije konsultovao u vezi sa determinisanjem pravnog okvira koji uređuje ovu oblast, kao i sadržaja obrazaca koji su sastavni dio javnog poziva. S druge strane, zadovoljan sam da je napravljen korak naprijed, jer će oni koji koji ne umiju plivati ući u čamac i otići na kopno. Voda će nakon toga biti mnogo čistija. Pohvalio bih ozbiljnost i predanost Komisije Odjeljenja za stručne i administrativne poslove koja je uspješno i transparentno uradila svoj posao obavještavajući javnost o svakom koraku u procesu odabira najboljih projekata. To je primjer dobre prakse i za ostala odjeljenja. Proces odabira najboljih projekata u svakom odjeljenju Vlade morao bi biti potpuno oslobođen uticaja političkih subjekata i taj posao trebalo bi da obave najsposobniji, a ne najpodobniji. Neshvatljiva mi je odluka Vlade Brčko distrikta BiH da bez ikakvog javnog obrazloženja ne prihvati Odluku Komisije u vezi drugog javnog poziva, jer su na taj način doveli u pitanje rad mnogih udruženja koja nemaju drugi izvor finansiranja.

B.D.: Da li su pacijentska udruženja oštećena projektnom dodjelom sredstava? Kakvo je Vaše mišljenje o tome?
B. Jović: Projektnom dodjelom sredstava oštećeni su samo oni koji su netransparentno i nenamjenski trošili novac poreskih obveznika. Sama pacijentska udruženja trebalo bi kategorisati, jer nisu sva oboljenja isto teška. Ja sam dijabetičar od svoje 9. godine, ali imati dijabetes nije isto što imati multiplasklerozu, mišićnu distrofiju, teško oštećenje sluha i vida ili imati zloćudni karcinom. Smatram da bi udruženjima koja se bave posebno teškim bolestima Vlada trebalo da obezbijedi minimum koji podrazumjeva prostor za rad i plaćene komunalne usluge, ali novac za aktivnosti samo i jedino putem javnih poziva.

B.D.: Kakav je Vaš stav u vezi sa odobravanjem besplatnog korišćenja prostorija, koje su u vlasništvu Brčko distrikta BiH, za rad pojedinim udruženjima?
B. Jović: Najpravednije bi bilo raspisati jednom godišnje javni poziv i pozvati sva zainteresovana udruženja da se prijave. Prilikom određivanja kriterijuma povlašten status bih predložio upravo za pacijentska udruženja, jer smatram da je briga za bolesne i unapređenje njihovog kvaliteta života human cilj vrijedan podrške lokalne zajednice.

B.D.: Šta mogu da očekuju oni koji su se sada odlučili da osnuju udruženje građana?
B. Jović: Mogu da očekuju uređeniji sistem u kojem vladaju zakonom precizno određena pravila i procedure. To je zajednički interes i NVO sektora i Vlade Brčko distrikta BiH. Sužena je mogućnost zloupotrebe javnog novca i tendencija je uspostavljanje principa transparentnosti za svaku potrošenu konvertibilnu marku u javnom sektoru. Sistem je u procesu razvijanja i iskreno se nadam da će do kraja ove godine mnoga pitanja i potpitanja dobiti kvalitetne odgovore. Naravno, ukoliko u razvoj budu uključeni sposobni, a ne podobni. U suprotnom, proći će kao Zakon o zabrani pušenja – postojaće samo na papiru.

B.D.: Za kraj ovog intervjua, molim Vas za informaciju na kojim projektima trenutno radi UG “Demos” Brčko distrikt BiH?
B. Jović: UG “Demos” trenutno realizuje dva projekta. Prvi projekat pod nazivom “STOP nezakonitom zapošljavanju u javnom sektoru”, koji finansira USAID, a podržava Centar civilnih inicijativa (CCI), i drugi “Čovjek sam koliko imam ljudskih prava”, koji finansira i podržava Vlada Brčko distrikta BiH. I jedan i drugi projekat su javni interes lokalne zajednice, konkretni i usmjereni na rješavanje uočenih problema. Inspiracija za prvi projekat je praksa koja traje godinama unazad u javnom sektoru u Brčkom i odnosi se na angažovanje velikog broja ljudi bez zasnivanja radnog odnosa na pozicije koje po opisu posla moraju biti definisane radnim ugovorom. Radnici u javnom sektoru koji rade po ugovoru o djelu, ugovoru o posebnim poslovima, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i sličnim ugovorima, ne ostvaruju ni minimum radničkih prava, ne teče im radni staž, ne uplaćuju im doprinose, nemaju pravo na bolovanje i godišnji odmor, u potpuno su podređenom položaju u odnosu na kolege koji rade isti ili sličan „stalan“ posao. Da nije tužno, bilo bi smiješno. Vlada Brčko distrikta BiH trebalo bi da bude primjer poštovanja zakonskog okvira, a ne suprotno od toga! Analizom revizorskih izvještaja unazad nekoliko godina može se utvrditi da pojedina odjeljenja prednjače u praksi zapošljavanja koja nisu u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Brčko distrikta BiH, a slična situacija je i u javnim preduzećima. Uz podršku Kancelarije za borbu protiv korupcije, Policije, Tužilaštva, Kancelarije OHR-a i dobru volju vladajuće većine, nadam se da će se ova praksa svesti na minimum ove godine. Drugi projekat ima za cilj da ojača kapacitete nevladinih organizacija u Brčkom iz oblasti pisanja projektnih prijedloga prema različitim donatorima. Na taj način će organizacije biti samostalnije i neće samo zavisiti od sredstava dobijenih iz budžeta Brčko distrikta BiH. Takođe, snimićemo i istoimeni dokumentarni film “Čovjek sam koliko imam ljudskih prava” jer su ljudska prava dostignuće za koje se neprestano moramo boriti i unapređivati ih.

B.D.: Božidare, Vaša poruka za kraj?
B. Jović: Čitajte, razmišljajte, razvijajte kritički stav o svemu što vas okružuje i, najbitnije, budite LjUDI.

IZVORwww.brckodanas.com
Prethodni postPet godina zatvora zbog iskorištavanja i zlostavljanja djece i supruge
Sledeći postAK “Cross” Brčko učestvovao u KUP-u evropskih šampiona u Portugaliji