Digitalizacijom do lakšeg upravljanja poslovnim procesima u malim i srednjim preduzećima

79
Salko Kovac - Collaborathon

Salko Kovač, prehrambeni tehnolog iz Breze, u svom radu susreo se sa problemom efikasnog praćenja i nadzora sistema bezbjednosti hrane u više objekata. Ovaj sistem koji donosi zdravstvenu bezbjednost hrane za krajnje korisnike, poznatiji kao HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sistem, zakonska je obaveza pravnih i fizičkih lica registrovanih za poslovanje sa hranom.

“Kroz rad i praćenje sistema primijetio sam da često u toku izvršavanja aktivnosti predviđenih HACCP planovima, dolazi do propuštanja pravovremenog obavljanja određenih zadataka, što može uticati na sistem sigurnosti hrane i time izazvati zdravstvene posljedice za potrošače. Razmišljao sam kako da unaprijedim sistem sigurnosti hrane, olakšam praćenje i izvršavanje zadataka uposlenicima, te obezbjedim kvalitetan monitoring osobama koje upravljaju sistemom“, ističe Salko. Rješenje je našao u digitalizaciji procesa. Počeo je istraživati tržište i saznao da u regionu postoje programi koji mu djelimično odgovaraju,  ali nisu bili cjenovno prihvatljivi. Krenuo je sam da rješava problem. Ubrzo je uvidio da mu je potrebna pomoć IT stručnjaka da bi njegove zamisli prilagodili na jezik razumljiv programerima.

U aprilu 2021. godine osnovao je firmu Kapak uz podršku Fondacije Mozaik, a u junu iste godine prijavio se na Dane digitalnih konsultacija “Collaborathon  – događaj namijenjen vlasnicima i menadžerima malih i srednjih preduzeća (MSP) koji žele da otkriju načine na koje mogu unaprijediti svoje poslovanje korištenjem digitalnih tehnologija. Tokom trodnevne radionice prezentovao je svoju ideju stručnjacima za digitalizaciju, te je uz njihovu pomoć razradio mapu procesa i svoju ideju pretočio u formu koja je ovaj put bila razumljiva programerima. U okviru stručne podrške, dobio je i dodatni fond sati besplatnog savjetovanja od strane IT kompanije koje je iskoristio da unaprijedi funkcionalnost svoje web aplikacije, koja je dobila ime FASTI.

Tokom 2022. godine web aplikacija FASTI je finalizirana, testirana i plasirana na tržište, a već je stekla prve korisnike kojima je kao digitalni alat unaprijedila i olakšala upravljanje sistemom sigurnosti hrane. Aplikacija je namijenjena sektorima ugostiteljstva, obrazovanja, zdravstva, trgovinama prehrambenih proizvoda, a posebno je pogodna za firme koje imaju veliki broj poslovnih jedinica.

“Firme koje imaju ideju kako da neki od svojih procesa digitalizuju i unaprijede, učešćem na “Collaborathon-u” dobiće idealnu priliku da u saradnji sa stručnjacima iz oblasti digitalizacije, kao i ljudima koji razmišljaju na sličan način, unaprijede procese u svojoj firmi i naprave naredni korak ka finalizaciji svoje ideje” ističe Salko kao razlog zašto firme trebaju da se prijave na “Collaborathon” koji će se ove godine održati od 2. do 4. decembra u Sarajevu, a kojeg organizuje Udruženje za digitalnu transformaciju u BiH. Zainteresovane firme mogu saznati više i prijaviti se do 25. novembra putem web strane https://digitalnekonsultacije.ba/ .

Dani digitalnih konsultacija osmišljeni su da pruže vrhunsko iskustvo edukacije i mentorstva u kontekstu upotrebe IT rješenja za unapređenje poslovanja firmi. Zajedno s digitalnim ekspertima firme će identifikovati moguća rješenja i način implementacije, na bazi čega će pripremiti koncept digitalizacije svog poslovanja. Tokom događaja, učesnici će imati priliku da predstave svoj koncept zainteresovanim IT kompanijama iz BiH u formi tzv. B2B sastanaka, odnosno kroz “jedan na jedan” razgovore. Na ovaj način IT firmama se pruža mogućnost  da se upoznaju sa potrebama preduzeća i zahtjevima tržišta u BiH, te da primijene neka od svojih postojećih rješenja ili razviju nova. “Collaborathon” pomaže firmama da unaprijede poslovanje u bilo kojem segmentu, poput: transformacije i optimiziranja proizvodnog procesa, unapređenja karakteristika proizvoda ili usluge, interakcije i odnosa s kupcima, interne ili eksterne komunikacije i procesa donošenja odluka, procesa obrade podataka, itd.

Collaborathon je dio projekta “Inovacija i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH” koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju Savezne Republike Njemačke. Pored Vlade SR Njemačke projekat finansira i Evropska unija, u dijelu EU4DigitalSME programa Evropske unije za podršku malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini u okviru digitalne transformacije, što ih čini konkurentnim, vještijim, povoljnijim i ekološki prijateljskim. Projekat digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini implementiraju GIZ i EBRD.

Ciljevi “Collaborathona” su podizanje svijest o mogućnostima digitalizacije i razvijanje inovativnog duha malih i srednjih preduzeća u BiH.

IZVORwww.brckodanas.com
Prethodni postObilježen Međunarodni dan djeteta u Bosni i Hercegovini
Sledeći postUsvojena rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju