Distrikt kasni u ispunjavanju obaveza iz ugovora sa SCO Holdingom

32

Vlada Brčko distrikta BiH kasni više od godinu dana u realizaciji obaveza iz Ugovora sa Studen Holdingom iz 2021. godine, zbog čega se ova poslovna grupacija nedavno obratila gradonačelniku Brčko distrikta BiH, a o problemima u realizaciji sa kojima se suočava Koordinacioni tim Vlade, a samim tim i Studen&Co Holding, raspravljali su i poslanici Skupštine Distrikta. Oni su po okončanju rasprave usvojili zaključak kojim traže od Vlade i institucija Distrikta da pruže podršku Koordinacionom timu u realizaciji infrastrukturnih obaveza iz ugovora sa SCO grupacijom u gradnji poslovne zone na prostoru bivše baze McGovern u naselju Brod. Skupština je od gradonačelnika i Vlade Distrikta zatražila da u roku od 15 dana sačine plan aktivnosti s rokovima za realizaciju preostalih ugovornih obaveza.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić, na čiji prijedlog je razmatrana informacija o realizaciji Memoranduma o razumijevanju sa SCO grupacijom, podsjetio je da je ugovor između Distrikta i SCO grupacije iz 2021. godine širi dio Memoranduma potpisanog 2019. godine, a čiji je cilj unapređenje ekonomskog i ukupnog društvenog ambijenta na prostoru Brčko distrikta, sa značajnim ulaganjem SCO grupe.

Ugovorom iz 2021. godine, Vlada Brčko distrikta BiH obavezala se da će riješiti putnu infrastrukturu, te priključke na elektrodistributivnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, što je već trebalo da bude realizovano. Kao najveći problem, predsjednik Koordinacionog tijela i glavni koordinator Vlade Željko Antić istakao je stranku koja je nezdavoljna prijedlogom za eksproprijaciju zemljišta, najavljujući da će se povući sa pozicije predsjednika Koordinacionog tima. Na sjednici je rečeno i da su rebalansom Budžeta, koji slijedi, planirana sredstva za nabavku i instalaciju trafostanice neophodne snage za planiranu poslovnu zonu.

„Postoji niz objektivnih okolnosti koje utiču na sporost u realizaciji ugovora. Ovo je dobar način da pokažemo i građanima i Skupštini, opozicionim poslanicima da je ovaj proces transparentan“, rekao je predsjednik Skupštine Siniša Milić, koji je bio potpisnik Memoranduma iz 2019. godine kao tadašnji gradonačenik Distrikta, dok je Ugovor iz 2021. godine potpisao Esed Kadrić. Sada je na trenutnom gradonačelniku Zijadu Nišiću da ubrza procese i ne ugrozi planove za izgradnju poslovne zone koja će donijeti najmanje 220 radnih mjesta i nove investicije za Brčko distrikt BiH, ali i Bosnu i Hercegovinu u cjelini.

IZVORSkupština Brčko distrikta Bih
Prethodni postU Bijeljini 65 osoba oboljelo od morbila – neophodna veća imunizacija stanovništva
Sledeći postU Savi pronađeno beživotno tijelo