Ekološka osviještenost Švedske – Prilikom čišćenja ulica koriste zaprežna kola

184

U Švedskoj, zemlji poznatoj u svijetu po posvećenosti zaštiti okoliša, komunalna preduzeća umjesto motornih vozila koriste zaprežna kola. Komunalni radnici u gradu Malmeu koriste konje i zaprežna kola u koja odlažu sakupljeni otpad koji pronađu u blizini zgrada i u parkovima. Šveđani su toliko osviješćeni po pitanju zaštite okoliša da su i na prikolici u koju su zapregnuti konji napisali poruku koja glasi “čista konjska snaga”.

Inače, u Švedskoj je posao komunalnih radnika među najbolje plaćenim poslovima. Jedna od zanimljivosti Švedske je činjenica da se u većem dijelu zemlje ne može pronaći smeće, te su Šveđani primorani da ga uvoze iz inostranstva kako bi nastavili sa procesima reciklaže kojima proizvode ogromne količine električne energije i goriva. Naime, ova skandinavska zemlja jedno vrijeme je “uvozila” smeće iz susjedne Norveške kako bi nastavila svoje programe reciklaže smeća za proizvodnju energije za hiljade domaćinstava u zemlji od oko 9,5 miliona stanovnika. Efikasni sistem za sortiranje otpada i sistem reciklaže je do sada doprinio da samo četiri posto smeća u zemlji završi na deponijama.

Švedska je već od ranih devedesetih započela sveobuhvatni efektivni sistem kroz izmjenu zakona, blisku saradnju sa privredom i promjenu svijesti ljudi kako bi mijenjali čitavo društvo i učinili ga ekološki osjetljivim. Vlasnici fabrika su morali da obrate pažnju na nekoliko kategorija otpada. Postavljene su takse i zabrane na odlaganje smeća na deponije i postavljeni su ciljevi u oblasti reciklaže smeća. Kao rezultat toga, danas se, više od 90 posto smeća koje proizvedu domaćinsta, reciklira te ponovo iskorištava u proizvodnji električne energije i goriva.

Švedska ima politike kojima stimuliše masovnu reciklažu smeća u kombinaciji sa snažnim ekonomskim poticajima kao što su poticaji za sabiranje smeća sa olakšanim pristupom posebnim mjestima za reciklažu. Ta zemlja je 2005. godine zabranila odlaganje organskog smeća na deponije. Umjesto toga, smeće je biološki tretirano za spravljanje komposta, bioplina i gnojiva. Nadalje, velike količine smeća su pretvorene u energiju kroz procese koji su se dokazali kao čisti i ekološki prihvatljivi.

Pomoću takve proaktivne politike, odlaganje smeća iz domaćinstava na deponije umanjeno je sa 1.380,000 tona u 1994. godini na 380.000 tona 2004. godine. Takođe, u toku 2004. godine oko 1,3 miliona tona materijala i 5,7 terawati energije je proizvedeno iz smeća koje odlažu domaćinstva.

(Anadolija)

Prethodni postInstagram dobio dva nova alata za obradu slika
Sledeći postKBS “Lokomotiva” na 14. Internacionalnom karate open u Šapcu

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime