Fondacija “Hastor” raspisala konkurs za dodjelu stipendija nadarenim učenicima

101

Fondacija “Hastor”, na osnovu Pravila i kriterijuma fondacije, raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima i učenicama akreditovanih osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini u školskoj 2023/2024. godini.

Kandidati i kandidatkinje koji žele da apliciraju za stipendiju mogu to da urade isključivo putem online prijave na web stranici Fondacije “Hastor” u okviru tri kategorije: nauka, umjetnost i sport, saopšteno je iz ove organizacije.

Krajnji rok za prijavu je 31. januar 2024. godine do 16:30 časova.

Iz fondacije navode da su uslovi za dodjelu stipendije sljedeći:
• da je kandidat/kinja državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
• da je kandidat/kinja redovno upisan/a učenik/ca na akreditovanim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine;
• da je kandidat/kinja u toku prethodne tri školske godine imao/la odličan uspjeh na kraju školske godine;
• da je kandidat/kinja u toku prethodne tri školske godine imao/la primjerno vladanje;
• da je školski uspjeh učenika na kraju prethodne tri školske godine izražen u brojčanim, a ne opisnim ocjenama;
• da kandidat/kinja nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za školovanje od neke druge institucije ili je spreman/na odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom konkursu.

Uz online prijavu, kandidati/kinje u .pdf formatu prilažu sljedeće skenirane dokumente:
• đačke knjižice/uvjerenja na kojima se mogu vidjeti zaključne ocjene na kraju školske godine za sve tri prethodne godine školovanja;
• potvrde o nastavnim aktivnostima u prethodnoj školskoj godini (potvrde o pohađanju sekcija);
• potvrde o vannastavnim aktivnostima u prethodnoj školskoj godini (potvrde o volontiranju u organizacijama, udruženjima i fondacijama);
• diplome stečene u prethodne tri školske godine za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na školskom/kantonalnom/entitetskom/državnom takmičenju, olimpijadi, evropskom ili svjetskom takmičenju iz oblasti predmeta iz nastavnog plana i programa, a za državna takmičenja, olimpijade, svjetska i evropska takmičenja dostavljaju se i diplome/certifikati o učešću (ovo se odnosi isključivo na kandidate u kategoriji Nauka);
• diplome stečene u prethodne tri školske godine za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na takmičenjima i konkursima muzičkog, likovnog, literarnog, dramskog, tehničkog i drugog umjetničkog izražaja i stvaralaštva (ovo se odnosi isključivo na kandidate u kategoriji Umjetnost);
• diplome i nagrade stečene na osnovu uspjeha u toku prethodne tri školske godine u sportskim takmičenjima na školskom/kantonalnom/entitetskom/državnom takmičenju, olimpijadi, evropskom ili svjetskom takmičenju, a za državna takmičenja, olimpijade, svjetska i evropska takmičenja dostavljaju se i diplome/certifikati o učešće (ovo se odnosi isključivo na kandidate u kategoriji Sport).

Kandidati i kandidatkinje koji zadovolje prvu fazu konkursne procedure i ostvare dovoljan broj bodova biće obaviješteni putem e-maila o prolasku u narednu fazu selekcije.

Opširnije o konkursu i ostalim uslovima na ovom linku.

IZVORwww.brckodanas.com; www.fondacijahastor.ba;
Prethodni postU akciji “Dama” uhapšena dva policajca Brčko distrikta BiH
Sledeći postBolji posao – sedmična ponuda poslova