JAVNI KONKURS – 5 službenika – Odjeljenje za stručne i administrativne poslove

726

Na osnovu ĉlana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj: 09/14 i 37/15), Odluke o raspisivanju javnih konkursa za 2016. godinu, broj predmeta: 33-000534/16, broj akta: 01.1-0100DA-047/16 od 30. 9. 2016. godine, Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-000534/16, broj akta: 01.10100DA-063/16 od 7. 11. 2016. godine i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-000534/16, broj akta: 01.1-1141SM-075/16 od 29. 11. 2016. godine, Odjeljenje za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos:

Konkurs možete preuzeti ovdje.

VIAzzzbrcko.org
Prethodni postKazna za upotrebu petardi do 1.000 KM
Sledeći postKONKURS – Farm Vision Company veći broj radnika

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime