JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos u različitim odjeljenjima Vlade

821

Na osnovu ĉlana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj: 09/14 i 37/15) i Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-000534/16, broj akta: 01.1-0100DA-063/16 od 7. 11. 2016. godine, Odjeljenje za struĉne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse raspisuje JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos:

NA NEODREĐENO VRIJEME U I. ODJELjENjU ZA PROSTORNO PLANIRANjE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE
NA NEODREĐENO VRIJEME U II. ODJELjENjU ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU

Konkurs sa potpunim informacijama možete preuzeti ovdje.

VIAbdcentral.net
Prethodni post20 najboljih savjeta koje ćete čuti u životu
Sledeći postOd 11. decembra pojačane radarske kontrole

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime