Javni poziv za dodjelu stipendija

195

Na osnovu Odluke Vlade Brčko distrikta BiH o visini i broju stipendija koje se dodjelјuju redovnim studentima za period od 1.1.2016. godine do 31.12.2016. godine, broj: 02-000170/16 od 13.09.2016. godine, Odjelјenje za obrazovanje raspisuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendija redovnim studentima za period od 1.1.2016. godine do 31.12.2016. godine

I.

(1) Raspisuje se javni poziv za dodjelu 160 stipendija redovnim studentima I ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH za period od 1.1. godine do 31.12.2016. godine i to:

  • 4 stipendije studentima prve godine studija koji su proglašeni đacima generacije u školskoj 2014/2015. godini;
  • 8 stipendija studentima prve godine studija koji su za vrijeme četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja imali prosjek ocjena 5,00, a srednju školu su završili u školskoj 2014/2015. godini;
  • 1 stipendija studentu sa posebnim potrebama prve i starijih godina studija;
  • 99 stipendija studentima druge i starijih godina studija;
  • 48 stipendija studentima deficitarnih struka druge i starijih godina studija i to:
1. dipl.inž. elektrotehnike (energetika, računarstvo i informatika, elektronika i automatika) osam stipendija
2. dipl.inž. mašinstva četiri stipendije
3. profesor matematike/dipl. matematičar četiri stipendije
4. profesor fizike/dipl. fizičar četiri stipendije
5. doktor medicine dvanaest stipendija
6. doktor stomatologije šest stipendija
7. dipl. inž. građevinarstva četiri stipendije
8. dipl. inž. geodezije dvije stipendije
9. dipl. inž. polјoprivrede (voćarstvo h 2, zaštita bilјa h 2) četiri stipendije

II.

  1. Visina stipendije iznosi 200,00 KM mjesečno
  2. Stipendije se dodjelјuju u deset jednakih rata, počev od 1.1.2016. godine do 31.12.2016. godine
  3. Stipendije se ne dodjelјuju u mjesecu julu i avgustu

III.

Opšti uslovi koje kandidat za dodjelu stipendija treba da ispunjava su slјedeći:
a) da je državlјanin BiH;
b) da student i njegovi roditelјi ili staratelјi imaju prebivalište u Brčko distriktu BiH najmanje godinu dana prije raspisivanja javnog poziva za dodjelu stipendija;
c) da je redovan student;
d) da ne prima stipendiju ili kredit od neke druge institucije;
e) da u momentu podnošenja zahtjeva ne ponavlјa godinu studija;
f) da prijavlјeni kandidat nije stariji od 27 godina;
g) da student ima prosječnu ocjenu minimalno 7 odnosno 2,75 za ocjene čija se vrijednost kreće od 2 do 5.

IV.

(1) Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student treba da priloži i slјedeća dokumenta:
a) potvrdu o upisu godine studija kao redovan student (prvi put);
b) potvrdu od nadležnog organa o mjestu prebivališta studenta (Odjelјenje za obrazovanje pribaviće po službenoj dužnosti);
c) potvrda fakulteta o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom;
d) kućnu listu (obavezno navesti JMB za svakog navedenog člana);
e) dokazi o statusu svakog navedenog člana u kućnoj listi;
f) potvrdu od nadležnog organa o mjestu prebivališta za svakog navedenog člana u kućnoj listi (Odjelјenje za obrazovanje pribaviće po službenoj dužnosti);
g) potvrdu poslodavca o prosjeku plate zaposlenih članova domaćinstva u poslјednja tri mjeseca, kao i potvrdu o prosjeku primanja za svakog člana domaćinstva, po bilo kom osnovu, izdatu od nadležnog organa ili institucije gdje se primanja ostvaruju;
h) potvrda Zavoda za zapošlјavanje za nezaposlene članove domaćinstva;
i) potvrdu nadležnog udruženja nestalih i poginulih boraca ili potvrdu da se radi o djeci civilnih žrtava rata i ratnih vojnih invalida;
j) potvrdu nadležnog organa o invalidnosti roditelјa ili staratelјa;
k) izvod iz matične knjige umrlih za roditelјa i izvod iz matične knjige rođenih za studenta (gdje je mjesno nadležan Brčko distrikt BiH, Odjelјenje za obrazovanje će izvode pribaviti po službenoj dužnosti);
l) izjava da ne prima stipendiju ili kredit od neke druge institucije;
m) potvrda da se studij finansira iz budžetskih sredstava;
n) potvrda da student plaća studij na univerzitetu ili fakultetu koji finansira država, entitet ili kanton;
o) dokaz da je student s posebnim potrebama (rješenje o kategorizaciji Odjelјenje će pribaviti po službenoj dužnosti).

(2) Studenti prve godine studija, čiji se studij finansira iz budžetskih sredstava, a koji su bili proglašeni đacima generacije, pored dokumenata iz stava (1) pod tačkama a), b), m) ili n) ovog člana, dostavlјaju i dokaz o proglašenju đakom generacije u nekoj od srednjih škola Brčko distrikta BiH za školsku 2014/2015. godinu.

(3) Studenti prve godine studija, čiji se studij finansira iz budžetskih sredstava, a koji su imali prosjek ocjena 5,00 za vrijeme četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja u nekoj od srednjih škola u Brčko distriktu BiH, pored dokumenata iz stava (1) pod tačkama a), b), m) ili n) dostavlјaju i dokaz da su imali prosjek ocjena 5,00 za vrijeme četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja u školskoj 2014/2015. godini.

V.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavlјivanja na veb stranici Vlade Brčko distrikta BiH, zaklјučno sa 14.10.2016. godine do 15:00 časova.

Uz prijavu na javni poziv dostaviti i sva potrebna dokumenta.
Dokumentacija se predaje tako da se, uz prijavu, sva tražena dokumantacija predaje u zatvorenoj koverti.

Obrazac prijave na javni poziv može se podići na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na veb stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net .
Neblagovremeno prispjele prijave neće se razmatrati.

Prijave sa priloženim dokumentima donijeti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 i 7 ili slati na adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH
Odjelјenje za obrazovanje
Bulevar mira 1

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Odjelјenju za obrazovanje ili na broj telefona 049/240-609.

Prethodni postNajbizarnija iskustva s cimerima
Sledeći postPobjeda za rukometaše Lokomotive

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime