[ZAVRŠEN] Konkurs za stipendije i obavljanje prakse

102

Poštovane kolege,

Live your dream. Živite svoj san. To je moto dolazeće godine (2016) u Advokatskoj kancelariji Stevanović. Toliko toga je pred nama, prije svega istinskih izazova, rada, stvaranja nove vrijednosti.

Prethodne godine smo redovno dodjeljivali stipendije, ali što je za nas važnije: davali mogućnost mladim i kvalitetnim ljudima da rade kod nas, osjete šta znači teoriju primijeniti u praksi. Neki od studenata su bili posebno vrijedni, pa su pored svoje redovne stipendije dobijali i finansijske stimulacije koje su prevazilazile godišnji fond za redovne stipendije. U svakom slučaju, bila je to posebna godina za sve nas puna izazova.

Što se tiče Advokatske kancelarije Stevanović, srećni smo što smo proširili naše poslovne operacije i otvorili naše predstavništvo i u Banja Luci. Tim koji je predvođen kolegom Mišom Pašićem jako dobro radi i srećni smo što ćemo dio stipendista ove godine primiti i našem novom officeu u Banja Luci. Kao što znate, Advokatska kancelarija Stevanović predstavlja lidera u sferi pružanja usluga u našoj zemlji. Mi smo pokretačka snaga u državi u biznisu advokature, te diktiramo standarde u načinima modernog pružanja usluge u pravnim vodama. Predlažemo svakome stipendisti da se dobro upozna sa našom kompanijom putem korporativnog sajta www.advokati-stevanovic.com.

Mi smo stalno otvoreni za prijem mladih, perspektivnih ljudi koji mogu da rade u našem okruženju koje je moderno, ima nov način i pristup radu, te stalno širi svoje poglede.

Ovdje moramo ponoviti tekst od prošle godine i molimo aplikante da pročitaju vrlo pažljivo ovo: Od Vas tražimo da budete drugačiji – da se razlikujete od sredine, od drugih kolega, da imate svoje ja, ali da poštujete tuđe razmišljanje. Sve je bitno, od načina kako nam pošaljete prijavu do načina kako ćete sebe predstaviti na razgovoru za stipendiju. Inače, Stipendijski fond Advokatske kancelarije Stevanović već godinama uspiješno stipendira i pomaže studente pravnih fakulteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, kao i studente koji studiraju u Republici Srbiji. Veliki broj mladih studenata koje pomažemo zasnuje radni odnos u Advokatskoj kancelariji Stevanović ili postanu saradnici sa našim timom na neki drugi način.

Naš cilj je stipendiranje potencijalnih budućih zaposlenih ove Kancelarije, ali isto tako i pomaganje u stvaranju kvalitetnog kadra u sferi pravnog biznisa koji će sutra biti dio naše pravne zajednice. Svaki stipendista će imati i priliku da odradi praksu u našoj Advokatskoj kancelariji tokom ljeta 2016. godine. Ovi detaljni će sa svakim kandidatom kome bude ponuđena stipendija biti dogovoreni. Ističemo da ćemo nekim kandidatima umjesto stipendije ponuditi samo praksu, a što će komisija za stipendiranje cijeniti posebno od slučaja do slučaja. Molimo Vas sada da pažljivo pročitate tekst konkursa i da nam se prijavite. Ne zaboravite – rok za podnošenje prijava je 10. decembar 2015. godine!

Uslovi konkursa

Opšte informacije

Advokatska kancelarija Stevanović raspisuje javni konkurs za dodjelu stipendija za period decembar 2015 – decembar 2016. godine, radi dodjeljivanja dvanaest stipendija u iznosu od po 100,00 KM mjesečno, koje će biti isplaćivane do petog u mjesecu za tekući mjesec. Pored fiksnog dijela stipendije, stipendisti će posebno biti stimulisani na sledeći način:

– za svaku dobijenu osmicu sa 10,00 KM
– za svaku dobijenu devetku sa 30,00 KM
– za svaku dobijenu desetku sa 40,00 KM

Isplate stimulativnog dijela stipendije će biti vršene na kraju mjeseca u kome je student dobio ocjenu, koja mora biti upisana u indeks i ovjerena potpisom ispitivača. Stimulativni dio se isplaćuje samo za ocjene koje student dobije u vrijeme trajanja stipendije.

Studenti neće biti nagrađivani ukoliko na ispitu dobiju ocjenu nižu od osam.

Uslovi konkursa su sledeći:

– Stipendije mogu dobiti studenti i državnih i privatnih pravnih fakulteta od I do IV godine studija,
– Stipendije se dodjeljuju po pravilu studentima koji nemaju drugih stipendija, ali mogući su izuzeci po diskrecionoj ocjeni komisije
– Stipendije se dodjeljuju svim studentima, bez obzira na prosječnu ocjenu koju su ostvarili tokom studija,
– Konkurs je otvoren za sve studente širom Republike Srpske, Federacije BiH, kao i studente koji studiraju pravo na fakultetima van Bosne i Hercegovine
– Kandidati treba da budu spremni da tokom zime i / ili ljeta 2016. godine odvoje do 20 (dvadeset) radnih dana za praksu u Advokatskoj kancelariji Stevanović (ovo će biti posebno usaglašavano sa stipendistima i usklađivano njihovim obavezama). Praksa se obavlja ili u Banja Luci ili u Bijeljini (u zavisnosti od prebivališta kandidata)
– Porodice i rođaci zaposlenih u Advokatskoj kancelariji Stevanović nemaju pravo na stipendiju iz ovog Fonda
– Kandidati koji budu izabrani za stipendiste imaće mogućnost zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija, u skladu sa potrebama za zaposlenje
– Bivši stipendisti Advokatske kancelarije Stevanović imaju pravo da podnesu prijavu, ali će prirotet biti davan novim stipendistima

Članovi Konkursne komisije

Kolege koje će biti članovi Komisije i koji će obrađivati sve pristigle prijave su:

Jelena Petrović, predsjednik Komisije
Stefan Cvijetić, član Komisije
Tijana Ljuboje , član Komisije

Komisija u svom odlučivanju je nezavisna i procjenjuje sve aplikante isključivo na bazi kriterijuma koji su navedeni u ovom dokumentu. Molimo Vas da se suzdržite od bilo kakvih kontakata i uticaja na članove Komisije, jer će to predstavljati razlog za momentalnu diskvalifikaciju.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se podnose najkasnije do 10. decembra 2015. godine do 16,00h. Prijave koje pristignu poslije ovog roka neće biti razmatrane.

Nemogućnost eksternih intervencija

Ono što ne volimo jesu intervencije – nemojte dozvoliti da bilo ko za Vas interveniše, jer ćete u tom slučaju sigurno sebi otežati poziciju. Dozvolite da Vaš stav, Vaš način razmišljanja i Vaš rad budu jedini pokazatelj i osnov za dobijanje stipendije.

Nama je nebitno da li ste član neke političke partije, grupe ili organizacije. Ono što nas zanima samo jeste rad i stvaranje nove vrijednosti. Sve drugo je isključivo Vaša lična stvar.

Procedure u vezi sa izborom stipendista

Nakon isteka roka za prijavljivanje predviđenog ovim javnim pozivom, naše Odjeljenje za ljudske resurse će analizirati pristigle prijave, te o tome obavijestiti upravu Advokatske kancelarije.

Uprava će vršiti selekciju pristiglih prijava zadržavajući diskreciono pravo u pogledu kriterijuma odlučivanja po pristiglim prijavama. U svakom slučaju, naša je želja da stipendije dobiju kandidati kojima su zaista potrebne da bi mogli da se redovno školuju.

Sa svakim kandidatom ćemo obaviti intervju. Kandidatima koji žive van Bijeljine ćemo naknaditi troškove putovanja.

Način podnošenja prijava na konkurs

Sve prijave na konkurs podnose se isključivo putem mejla Stipendijskog fonda Advokatske kancelarije Stevanović: stipendije@advokati-stevanovic.com

Prilikom podnošenja prijave na konkurs, u prilog maila potrebno je dostaviti:
1. Prijavu na konkurs (koristiti isključivo dokument na strani 12. ovog konkursa)
2. CV sa osnovnim podacima i fotografijom, kao i linkom ka fejsbuk profilu aplikanta (ovo prepišete sa vašeg browsera kad otvorite svoj profil), aplikanti koji nemaju fejsbuk profil ovo ne šalju,
3. Motivaciono pismo koje treba da sadrži do dvije kucane stranice u MS Word formatu u kome će kandidat predstaviti sebe i svoje sposobnosti, te obrazložiti na koji način će koristiti stipendiju, te kako posmatra obavljanje prakse kod nas
4. Skenirane prve četiri stranice indeksa ili drugog dokumenta koji potvrđuje da je kandidat student pravnog fakulteta,
5. Skenirane dosadašnje ocjene koje je ostvario, te ukoliko je student objavljivao radove ili seminare, poželjno je iste dostaviti.

Strani jezici

Treba imati u vidu da se intervju može voditi na stranom jeziku koju navedete da govorite tečno. Jezici koje govorimo u Kancelariji su engleski, njemački, ruski, francuski i španski. Na žalost, dešavalo se da kolege u ranijim prijavama na konkurs navedu da tečno govore neki od jezika, a prilikom usmenog, prostog intervjua nisu bili u mogućnost da pokažu to znanje.

Kontakt sa nama i dodatne informacije

Molimo potencijalne kandidate da nam se za sva dodatna pitanja obraćaju isključivo putem emaila stipendije@advokati-stevanovic.com. Ukoliko ne odgovorimo odmah, molimo Vas za strpljenje jer je interesovanje za naše stipendije i rad kod nas veliko.

Ukoliko je u pitanju hitna stvar i neophodno je dobiti odmah odgovor, kandidati se mogu obratiti kolegi Milošu Sikirašu, putem telefona naše Advokatske kancelarije: + 387 55 230 000 .

Adresa Kancelarije je:
Advokatska kancelarija Stevanović
Ul. Nikole Tesle br. 10
76 300 Bijeljina, Republika Srpska Bosna i Hercegovina

Mole se svi potencijalni kandidati da se prije podnošenja prijave upoznaju sa našom Advokatskom kancelarijom i njenim načinom rada putem website-a www.advokati-stevanovic.com.

Obrasci – izvještavanje i prijava na konkurs

Molimo Vas da se prilikom prijave na konkurs i izvještavanje o postignutim rezultatima, koristite obrascima koji se nalaze na narednim stranama. Obrazac za prijavu na konkurs možete popuniti ručno, te nakon toga skenirati dokument i poslati ga putem emaila. Takođe, stipendisti svaku ocjenu treba da prijave na posebnom obrascu koji je lociran na poslednjoj strani ovog konkursa.

OBRAZAC ZA PRIJAVU I INFORMACIJE >>

Prethodni postNajljepše škole na svijetu
Sledeći post[ZAVRŠEN] Javni konkurs za prijem u radni odnos Odjeljenju za obrazovanje

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime