Krovna tijela mladih u BiH pozvali institucije da im pomognu u rješavanju problema na nivou države

28

Tri krovna tijela mladih u BiH – Omladinski savjet Republike Srpske, Vijeće mladih Federacije BiH i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH održala su konferenciju za medije pod nazivom “Za BiH po mjeri mladih!”. Ova aktivnosti je jedna od zajedničkih aktivnosti koje u posljednje dvije godine krovna tijela zajednički provode, a odvijaju se kao dio Sporazuma o saradnji sva tri krovna tijela mladih u BiH.

Tokom konferencije iznijeli su stavove o položaju mladih u BiH, sa posebnim osvrtom na pitanja zapošljivosti mladih i implementaciju postojećih zakonskih rješenja u oblasti mladih. Već dvije godine krovna tijela mladih u BiH zagovaraju uspostavu Komisije za koordinaciju pitanja mladih kao jedinog mehanizma za koordinaciju politika prema mladima na državnom nivou. Nažalost, do danas izostaje politička volja za njeno formiranje.

„Kao pokazatelj da se zapošljavanje mladih smatra političkim prioritetom, potrebno je ubrzati proces kreiranja plana implementacije Garancije za mlade u BiH, koja će ponuditi sistemska rješenja za ovaj, za mlade važan problem“, istakao je Nedim Alibegović iz Vijeća mladih FBiH.

“Krovna tijela za mlade u BiH imala su i još aktivnu ulogu u procesu uspostavljanja Komisije za koordinaciju pitanja mladih i dostavili su svoje zajedničko mišljenje na Nacrt Odluke o osnivanju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH u cilju uspostavljanja funkcionalnog tijela koje bi pružalo podršku mladima, a koje bi bilo sačinjeno od predstavnika krovnih tijela i nadležnih institucija. Tražimo što brže uspostavljanje Komisije za koordinaciju pitanja mladih da bi ojačali mehanizme podrške mladih u BiH sa višeg nivoa, kao i položaj omladinskih organizacija“, istakao je Harun Šabanović, predsjednik Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH.

„U BiH postoje tri zakona o mladima: Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske, Zakon o mladima Federacije BiH i Zakon o mladima Brčko distrikta BiH. Tri najznačajnije oblasti su omladinske politike, prostor za mlade i komisije za mlade. Kada je riječ o omladinskoj politici, primjer dobre prakse može biti Republika Srpska jer duži niz godina ima formiranu omladinsku politiku, ali i veliki broj lokalnih omladinskih politika. Ono što je zajedničko za sva tri krovna tijela i gdje vidimo priliku za napredak jeste komisija za koordinaciju pitanja mladih kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou. Formiranje komisije popravilo bi značajno položaj mladih i doprinijelo njihovom boljem položaju u društvu“, rekao je Mladen Pjevčević iz Omladinskog savjeta Republike Srpske.

Tokom današnje konferencije, predstavnici krovnih tijela mladih u BiH pozvali su:
1. Ministarstvo civilnih poslova i nadležnih entitetskih ministarstva da što skorije formiraju Komisiju za koordinaciju pitanja mladih u BiH
2. Predstavnike lokalnih vlasti, kantona i nadležnih entitetskih ministarstava da obezbjede punu implementaciju zakonskih rješenja koja se tiču mladih u BiH
3. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da aktivno doprinese procesu izrade državne strategije zapošljavanja u saradnji sa drugim nadležnim ministarstvima
4. Dvije radne grupe Ministarstva civilnih poslova da ubrzaju proces izrade plana implementacije Garancije za mlade u BiH.

Konferencija za medije realizovana je u sklopu projekta “Fakat je vakat za mlade na lokalu” koji se realizuje zahvaljujući podršci Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projekta, kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a finansira Austrijska razvojna saradnja.

Prethodni postJonathan Mennuti novi supervizor za Brčko
Sledeći postZašto su nekompetentni tako ubijeđeni da su kompetentni?