Na stranici IDDEEA možete provjeriti da li imate neplaćenih kazni

984

Na web stranici Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), u meniju eServisi, možete da pristupite informacijama o statusu vaših novčanih kazni, koje su unesene u Evidenciju o registru novčanih kazni i prekršajnoj evidenciji, a koje su unijeli nadležni organi za provođenje prekršajnog postupka i izvršenje prekršajnih sankcija u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini, navodi se na web stranici Agencije.

U odgovarajuća polja upisujete svoj matični broj (JMBG) i broj lične karte ili vozačke dozvole, te bezbjednosni kod, nakon čega se otvara stranica sa eventualnim statusom neplaćenih kazni.

Ukoliko želite detaljnije informacije o neplaćenim novčanim kaznama ili drugim podacima iz registra, možete se obratiti ovoj agenciji u skladu sa procedurama pristupa informacijama.

U BiH je trenutno evidentirano 2.553.918 važećih pasoša, 3.078.119 važećih ličnih karti, 1.454.062 važećih vozačkih dozvola i 1.260.272 registrovanih vozila.

IZVORwww.brckodanas.com
Prethodni postTop pet savjeta za odabir kupaćih kostima
Sledeći postOtvorene prijave za festival podvodnih filmova Neum UFF 2023