OC “Vermont” Brčko realizuje lokalnu kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

40

“U svijetu je 25.novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica, jer predstavljaju kršenje ljudskih prava” navodi su Agencije za ravnopravnost polova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima u članu 1. naglašava da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Deklaracija je usvojena 10. decembra i od tada se taj datum obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava. Uzimajući u obzir da je 25. novembar i 10. decembar dva datuma koji se obilježavaju sa ciljem promocije osnovnih ljudskih prava, period između njih se obilježava kao“16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.
Cilj svih aktivnosti koje se organizuju širom planete zemlje ovim povodom je da se pošalje poruka o nenasilju, miru i toleranciji.

Kampanja se ove, kao i ranijih godina provodi i u Brčko distriktu BiH u organizaciji Omladinskog centra “Vermont” uz podršku Misije OSCEa u BiH, kancelarije u Brčko distriktu BiH. Tokom 16 dana nizom manifestacija prenijeće se poruka do građanki i građana Brčko distrikta BiH o nenasilju i ljudskim pravima.

Kroz 16 dana aktivizma održaće se različite aktivnosti kao što promotivne aktivnosti putem društvenih mreža sa ciljem slanja poruka o nenasilju, miru i toleranciji, ulična akcija na Trgu mladih na kojoj će učestvovati Misija OSCEa u BiH, Omladinski centar “Vermont” i mladi sa ciljem pružanja podrške žrtvama nasilja, te će se poslati inicijativa za otvaranje prihvatne stanice na području Brčko distrikta BiH. U svrhu dobijanja podrške građana, te što većeg osvješćivanja javnosti sa problemima sa kojima se suočavaju žrtve nasilja, ali i institucije koje se bave ovom problematikom u neuređenom sistemu tokom ulične akcije građani će imati priliku da daju svoju podršku osnivanju prihvatne stanice kroz potpisivanje unaprijed pripremljenih razglednica koje ćemo uputiti prema Vladi Brčko distrikta BiH.

“Najavljujemo kampanju, koja se od danas obilježava u našoj lokalnoj zajednici i pozvamo sve građanke i građane da daju svoj doprinos realizaciji kampanje kroz učešće ili njenu podršku. Recimo zajedno svi: “ISKLJUČIMO NASILJE!”, poručuju iz OC Vermont Brčko.

IZVORwww.brckodanas.com
Prethodni postPočinje kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”
Sledeći postPolicija upozorava na širenje zlonamjerne elektronske pošte