Održana javna tribina u okviru projekta “STOP nezakonitom zapošljavanju u javnom sektoru” – Upućena inicijativa za izmjenu zakona u oblasti obrazovanja

112

Udruženje građana “Demos” Brčko distrikt BiH je u Omladinskom centru Brčko organizovalo javnu tribinu informisanja javnosti o projektu “STOP nezakonitom zapošljavanju u javnom sektoru” sa namjerom animiranja građana da se uključe u borbu protiv korupcije.

Predavači na javnoj tribini su bili Momir Dejanović, dugogodišnji aktivista u borbi protiv korupcije i predsjednik „Centra za humanu politiku“ i Božidar Jović, koordinator projekta i predsjednik UG „Demos“. Fokus javne tribine je bio na angažovanju radnika po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u oblasti obrazovanja i inicijativa koju je UG „Demos“ Brčko nedavno uputilo Vladi Brčko distrikta BiH, Skupštini i svim relevantnim političkim subjektima u Brčkom.

“U 2022. prema podacima koji su nam dostavljeni, u javnoj upravi je angažovano 290 lica, što predstavlja pad u odnosu na 2020. godinu, ali i rast u odnosu na 2019. i prethodne godine. U Odjeljenju za obrazovanje zaposleno je 109 lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, što je za 81 lice manje nego u 2021. godini. Ovaj broj od 290 lica ne uključuje angažovane u javnim preduzećima i javnim ustanovama. Naš cilj je ukinuti trend partijskog zapošljavanja po ugovorima van radnog odnosa, smanjiti broj lica zaposlenih po takvim ugovorima jer oni treba da predstavljaju izuzetak u zapošljavanju, a ne pravilo, kako je sada slučaj, i omogućiti osnovna radnička prava onima koji rade na takvim ugovorima”, rekao je Božidar Jović, koordinator projekta.

Iz ovog udruženja su skrenuli pažnju na diskriminaciju kojoj su “ugovorci” izloženi, ali i samog modaliteta zapošljavanja „ugovoraca“ za koju, kako tvrde, opravdano sumnjaju da je školski primjer koruptivnih aktivnosti, kao i kršenje pedagoških standarda u slučajevima kada nastavnici rade honorarno više od 12 časova sedmično.

“Inicijativa za izmjenu zakona u oblasti obrazovanja ima za cilj spriječavanje zapošljavanja lica u oblasti obrazovanja koja su u trenutku sticanja diplome završila neakreditovan fakultet, onemogućavanje nastavnicima da rade dvije smjene i na taj način devalviraju nastavni proces, pravedno zapošljavanje na način da se formiraju rang liste na Zavodu za zapošljavanje, i kada školska godina počne sa manjkom nastavnog kadra, što je anomalija u brčanskom obrazovanju godinama unazad, da posao dobijete vi, a ne neki član stranke koji je juče završio fakultet. Nastavnici koji dobiju posao po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima moraju imati ista prava kao i njihove radne kolege”, istakao je Damjan Dundžić, asistent koordinatora projekta.

U udruženju ističu da je podršku inicijativi i aktivnostima UG „Demos“ Brčko dao i supervizor za Brčko Džonatan Menuti.

“Na radnoj večeri koju smo imali sa supervizorom za Brčko gospodinom Džonatanom Menutijem i uposlenicima OHR-a koji su aktivno uključeni u monitoring javnih politika u Brčkom, dobili smo podršku za podnošenje inicijative i aktivnosti koje provodimo u lokalnoj zajednici, a koje za cilj imaju borbu protiv korupcije. Tu prvenstveno mislim na teme koje su nam u fokusu: proces javnih nabavki CT-a i MRI jer je nabavka magnetne rezonance ponovo pala zbog favorizovanja jednog od ponuđača, milionske donacije udruženjima i sportskim kolektivima koje nisu zakonski definisane i po našem tumačenju su kršenje Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH, kao i stranačko zapošljavanje po ugovorima van radnog odnosa. Jedno od rješenja su aktivnosti konstantnog nadzora rada organa javne uprave od strane civilnog sektora i prijavljivanje nezakonitih radnji nadležnim organima”, istakao je Jović.

Projektne aktivnosti u okviru projekta “Stop nezakonitom zapošljavanju” trajaće do kraja decembra, a u novembru je planirana i posljednja ulična akcija. Projekat se realizuje kroz program „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji finansijski podržava USAID, a realizuje CCI kao glavni implementator.

IZVORwww.brckodanas.com
Prethodni postBiH ima najbolji turistički film na svijetu
Sledeći postOHR: Pripreme za pet projekata u Brčkom koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke, teku po planu