Počeo treći talas kampanje „Poštuj život, ne oružje!“

38

Dobrovoljna predaja oružja je tema sa kojom je započeo treći talas kampanje „Poštuj život, ne oružje!“, pokrenute kao odgovor na povećan broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem.

Prva dva talasa bila su usmjerena na prevenciju femicida i na odgovorno vlasništvo nad oružjem, dok se treći bavi temom dobrovoljne predaje oružja.

Cilj je doprijeti do svih starosnih grupa, jer se u praksi pokazuje da djeca i mladi iz neznanja pristupaju vatrenom oružju, dok su stariji i odrasli previše samouvjereni i misle da mogu kontrolisati sve okolnosti pod kojima čuvaju legalno i nelegalno oružje.

Brojni incidenti sa smrtnim ishodima i teškim povredama koji su se u proteklom periodu desili u Bosni i Hercegovini i regionu, mogli su biti spriječeni da nije bilo nelegalnog oružja, koje se našlo u pogrešnim rukama. Vatreno oružje je “krivac” za više od polovine ubistava koja se počine u BiH, od čega se u više od 95 odsto slučajeva koristi nelegalno vatreno oružje.

Prisutnost vatrenog oružja u domaćinstvu predstavlja direktnu prijetnju sigurnosti porodice i povećava rizik od teškog povređivanja i ubistva.

Muškarci starosti od 19 do 35 godina počine oko 40 odsto svih ubistava vatrenim oružjem, za šta najčešće bivaju kažnjeni dugogodišnjim zatvorskim kaznama.

Veliki broj relevantnih zakona u BiH prepoznaju amnestiju od sudskog procesuiranja svakog ko dobrovoljno preda oružje u nelegalnom vlasništvu. Mogućnost predaje bez sankcija zakon dozvoljava ukoliko protiv osobe koja je u posjedu nelegalnog vatrenog oružja prethodno nije pokrenuta policijska aktivnost, odnosno istraga po tom pitanju.

Zakoni takođe sadrže kaznene odredbe kojima su zaprijećene kazne onima koji u posjedu drže nelegalno oružje i propuste da ga (na vrijeme) predaju, te tako izbjegnu nesreće, ali i krivično gonjenje. Nezakonito držanje oružja je krivično djelo za koje su predviđene višegodišnje zatvorske kazne u trajanju i do 10 godina, novčane kazne od 500,00 do 5.000,00 KM koje se izriču posebnim zakonima, kao i trajno oduzimanje oružja.

Tokom 2022. godine policijski službenici u BiH su oduzeli 1.234, a godinu ranije 1.396 komada oružja. Neodgovorne osobe koje su bile u posjedu nelegalnog oružja suočile su se sa odgovarajućim sankcijama. Dobrovoljno predato kao i oduzeto oružje se kontrolisano uništava, i od 2016. godine je uništeno 25.588 komada i pripadajućih dijelova oružja. Da bi se stvorilo sigurno okruženje za sve u Bosni i Hercegovini, od ključne je važnosti smanjiti broj oružja u nelegalnom posjedu građana.

U kampanji „Poštuj život, ne oružje“ učestvuju MUP Republike Srpske, svih 10 kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u FBiH, kao i Policija Brčko distrikta BiH, uz kontinuiranu informisanost Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SALW) u BiH. Kampanju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Prethodni postRadarske kontrole u periodu od 5.2.2024. do 11.2.2024. godine
Sledeći postDanas je „Dan sigurnijeg interneta”