Počinje kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

140
Foto: UN Women

Pod motom NE ZNAČI NE i PREPOZNAJ I DJELUJ u Bosni i Hercegovini je počela kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koju provodi UN Women, uz podršku Švedske, EU u BiH i Agencije za ravnopravnost polova BiH.

U fokusu kampanje, koja je započela okruglim stolom u Sarajevu i trajaće do 9. decembra, je borba protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja nad ženama, djevojkama i djevojčicama.

Cilj kampanje je podizanje svijesti javnosti o različitim oblicima seksualnog nasilja i uznemiravanja, među koje spadaju i uhođenje, uznemiravanje u javnom prostoru i silovanje u braku.

Namjera organizatora današnjeg događaja i kampanje u cjelini jeste i da ukažu na važnost obezbjeđenja pravnog okvira za zaštitu od seksualnog nasilja i uznemiravanja, kao i njegove primjene u skladu sa važećim međunarodnim standardima.

“Ključno je da zakoni budu usklađeni sa najvišim međunarodnim standardima Istanbulske konvencije. Danas smo tu da podržimo unapređivanje zakona i njihove implementacije sa predstavnicima vlasti, civilnog društva i međunarodnih organizacija. Samo zajedno možemo da unaprijedimo zakone i obezbjedimo njihovu primjenu prema najvišim standardima”, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

“Djelovanje Akcione koalicije protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH predstavlja dodatnu sinergiju za provođenje Istanbulske konvencije, kao i GREVIO preporuka za BiH u oblasti sprečavanja rodno zasnovanog i seksualnog nasilja. Nadležne institucije moraju hitno reagovati u cilju suzbijanja ovog problema, koji se jedino može riješiti sveobuhvatnim pristupom. Neophodno je usklađivanje zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom, osiguranje potrebne podrške za žrtve, edukacije za stručnjake, kao i na svim nivoima obrazovanja, ali i preventivno djelovanje o prepoznavanju i neprihvatljivosti seksualnog nasilja i uznemiravanja”, izjavila je Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH.

“Svi oblici nasilja prema ženama i djevojčicama su prepreka ostvarivanju rodne ravnopravnosti i društvenom razvoju. Države imaju dužnost da spriječe nasilje nad ženama i djevojčicama, bez obzira na to ko su počinitelji. Švedska je srećna što radi sa partnerima na obezbjeđenju odgovarajućeg zakonskog okvira za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, uključujući seksualno nasilje, kao i obezbjeđenje resursa za njihovu implementaciju”, rekla je Nj. E. Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH.

Konvencija Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) usvojena je 11. maja 2011. godine u Istanbulu. Bosna i Hercegovina je 7. novembra 2013. godine postala šesta članica Savjeta Evrope koja je ratifikovala Konvenciju. Ratifikacijom, BiH se obavezala na preduzimanje zakonodavnih i drugih mjera kojima bi trebalo da obezbjedi pravni, institucionalni i organizacioni okvir za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja i kažnjavanje počinioca nasilja.

Tokom 10 mjeseci 2022. godine Policiji Brčko distrikta BiH prijavljeno devet slučajeva krivičnih djela nasilja u porodici

Policija Brčko distrikta BiH povodom 25. novembra, koji se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, podsjeća javnost na važnost teme koja se tiče sprečavanja rodno zasnovanog nasilja.

„Kroz svoje redovne aktivnosti policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH suočavaju se sa događajima rodno zasnovanog nasilja, a prema statističkim pokazateljima za prvih deset mjeseci 2022. godine prijavljeno je ukupno devet slučajeva krivičnih djela “nasilje u porodici”, koji su rezultovali podnošenjem izvještaja Tužilaštvu Brčko distrikta BiH o počinjenom krivičnom djelu protiv devet muškaraca, među kojima preovladava starosna dob od 31-35. godine“, kaže Dževida Hukičević, portparol Policije Distrikta.

Kada je riječ o podacima iz istog perioda 2021. godine, prijavljeno je ukupno 15 slučajeva krivičnih djela “nasilje u porodici” koji su rezultovali podnošenjem Izvještaja Tužilaštvu Brčko distrikta BiH o počinjenom krivičnom djelu protiv 15 lica i to 13 muškaraca i dvije žene, starosne dobi između 31. i 50. godine.

„Ako govorimo o prekršajima, policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su u prvih deset mjeseci 2022. godine na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Brčko distrikta BiH postupali u 17, dok su za isti period 2021. godine postupali u 24 slučaja, a svi su rezultovali podnošenjem zahtjeva Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH za pokretanje prekršajnog postupka“, istakla je Dževida Hukičević.

Policija Brčko distrikta BiH ukazuje na važnost prevencije i dalje jačanje svijesti građana o ovoj temi, te ih poziva da sve slučajeve nasilja prijave Policiji na brojeve telefona 049/233-200 ili 122.

IZVORwww.brckodanas.com; www.policijabdbih.gov.ba;
Prethodni postSkupština Distrikta nezadovoljna radom pojedinih javnih organizacija
Sledeći postOC “Vermont” Brčko realizuje lokalnu kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”