Poreska uprava poziva poreske obveznike da podnesu godišnje prijave, kao i zahtjeve za povrat poreza

340

Poreska uprava Brčko distrikta BiH poziva poreske obveznike da u zakonskim rokovima podnesu godišnje poreske prijave. Takođe, obavještavaju rezidentne poreske obveznike, koji ostvaruju pravo na povrat po osnovu poreza na dohodak, da zahtjev za povrat mogu da podnesu do 28. februara 2023. godine.

Zakonski rokovi za podnošenje godišnje poreske prijave su za porez na dohodak do 28. februara (dohodak od samostalne djelatnosti, zakup i sl.) i za porez na dobit do 31. marta 2023. godine.

Iz Poreske uprave navode da pravo na povrat poreza imaju sljedeći rezidentni poreski obveznici:
1. Rezidentni obveznici poreza na dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti, koji nisu radili svih 12 mjeseci u 2022. godini (uz zahtjev treba da prilože: obrazac GIP ili AUG-1031, te uvjerenje nadležnog Zavoda za zapošljavanje za period u kojem lice nije bilo u radnom odnosu)
2. Rezidentni poreski obveznici koji ostvaruju pravo na povrat po osnovu kamate na stambeni kredit (uz zahtjev prilažu: GIP/AUG-1031, godišnju poresku prijavu i potvrdu banke o visini plaćene kamate na stambeni kredit)
3. Rezidentni poreski obveznici koji ostvaruju pravo na povrat po osnovu troškova školovanja djece (uz zahtjev prilažu: GIP/AUG-1031, godišnju poresku prijavu i potvrdu o plaćenoj školarini)
4. Rezidentni poreski obveznici koji imaju pravo na povrat za uplaćene premije za životno osiguranje koje ima karakter štednje (uz zahtjev prilažu: GIP/AUG-1031 i potvrdu o visini uplaćene premije za životno osiguranje).

IZVORwww.df.bdbih.gov.ba
Prethodni postEkonomski fakultet Brčko i Kancelarija za reviziju Distrikta potpisali Memorandum o saradnji
Sledeći postFrancuska donirala Policiji Distrikta tunel za ispucavanje municije