Potvrđeno – u Brčkom od 1. marta za 26% skuplja struja za domaćinstva

175

Državna regulatorna komisija za električnu energiju donijela je odluku o tarifama za distribuciju i snabdijevanje u Brčko distriktu BiH, koje će biti u primjeni od 1. marta 2023. godine. Saopštenje DERK-a prenosimo u cjelosti.

“Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 16. februara 2023. godine u Tuzli, donesene su odluke o tarifama za distribuciju i snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH, koje će se primjenjivati od 1. marta 2023. godine. Javna rasprava u ovom tarifnom postupku održana je 30. januara 2023. godine u Brčkom.

Prosječna cijena električne energije za kupce koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge povećana je 26,36%, te za domaćinstva iznosi 19,75 feninga/kWh, a za ostalu potrošnju, odnosno komercijalne kupce priključene na napon 0,4 kV i čija godišnja potrošnja ne prelazi 35.000 kWh, iznosi 21,69 feninga/kWh.

Prosječna tarifa za distribuciju električne energije povećana je 5,03% i iznosi 5,85 feninga/kWh.

Ove promjene cijena uzrokovane su povećanjem nabavne cijene električne energije, koja je za 33,6% veća u odnosu na cijenu za 2022. godinu, što je posljedica energetske krize na globalnom i regionalnom nivou. U cilju ublažavanja finansijskih posljedica, zbog povećanja nabavne cijene, izjednačeni su sezonski tarifni stavovi.

Pri donošenju odluka, DERK je imao u vidu mjere Vlade Brčko Distrikta BiH kojim se ugroženim kupcima subvencionira dio troškova za utrošenu električnu energiju, čime je obuhvaćeno preko 37% domaćinstava, te mogućnosti drugih vidova pomoći u skladu sa praksom prisutnoj u zemljama regije i Evrope tokom aktuelne energetske krize.”

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

IZVORwww.brckodanas.com; www.derk.ba;
Prethodni postOtkriven Spomenik civilnim žrtvama rata u Brčkom
Sledeći postPrilika za mlade preduzetnike da pokrenu i unaprijede posao uz podršku iskusnih preduzetnika