Prijemni ispit na Ekonomskom fakultetu Brčko 29. juna

489

Raspisan konkurs za upis nove generacije studenata

Ekonomski fakultet Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu raspisao je Konkurs za upis redovnih i vanrednih studenata na akademsku 2018/2019. godinu.

Prijava na konkurs počinje u ponedjeljak 18. juna i trajaće do 27. juna 2018. godine, a polaganje prijemnog ispita za upis na prvu godinu akademskih studija zakazano je za petak 29. juni u 9:00 časova. Prilikom prijave za polaganje prijemnog ispita, budući studenti biraju dva predmeta koja će da polažu od ponuđena četiri – informatika, ekonomika preduzeća, sociologija i matematika. Da bi olakšao svršenim srednjoškolcima polaganje prijemnog ispita, fakultet je organizovao i pripremnu nastavu iz ova četiri predmeta.

Budući studenti bi trebalo da za prijavu na konkurs, u studentsku službu predaju popunjen obrazac prijave, diplomu o završenoj srednjoj školi i svjedočanstva za sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja, zatim izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu, te da uplate 60 KM za naknadu troškova za polaganje prijemnog ispita.

 

Zašto upisati baš Ekonomski fakultet Brčko

Ekonomski fakultet Brčko je obrazovna i naučna ustanova koja ima tradiciju dužu od 57 godina. Osnovana je kao Viša ekonomsko – komercijalna škola 1961. godine i tada je to bio prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u Brčkom i široj regiji. Na temeljima ove ustanove, 1976. godine osnovan je Ekonomski fakultet.

Danas, Ekonomski fakultet Brčko slovi za jednu od većih i eminentnijih naučno – obrazovnih ustanova u zemlji u oblasti ekonomskih nauka. Fakultet je organizaciona jedinica u sastavu integrisanog i akreditovanog Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Idući u korak sa napretkom nauke, zahtjevima tržišta, potrebama studenata i zahtjevima okruženja, fakultet je kontinuirano prilagođavao i studijske programe, te organizovao nastavu na različitim smjerovima – poslovna ekonomija, upravljanje poslovnim procesima, računovodstvo, finansije, menadžment i poslovna informatika.

Od školske 2007/2008. godine na Fakultetu se organizuje studij prvog ciklusa na dva licencirana studijska programa: Računovodstvo i finansije i Menadžment, a od školske 2011/2012. godine omogućeno je studiranje i na drugom ciklusu, odnosno master studiju, i to na tri licencirana studijska programa: Ekonomska politika i razvoj, Marketing i menadžment i Bankarski i finansijski menadžment.

 

Studiranje po Bolonjskom procesu

Na Ekonomskom fakultetu Brčko studiranje se odvija prema Bolonjskom procesu. Ovo je sistem koji podrazumijeva efikasnije obrazovanje, odgovorniji rad, veću mobilnost nastavnika, studenata i studijskih programa. Studentima se pružaju neophodni uslovi za kvalitetno praćenje nastavnog procesa i blagovremeno izvršavanje predispitnih i ispitnih obaveza.

Redovnim prisustvom i kontinuiranim učenjem u toku semestra studentima je omogućeno da polože odgovarajuće ispite i obezbijede uslov za upis u narednu školsku godinu. Bolonjski proces uveo je niz novina: tri nivoa studija, ECTS bodove, nove akademske titule i stručne nazive, te omogućio i ovoj visoko-školskoj ustanovi uključivanje u evropski prostor visokog obrazovanja.

U prvom – diplomskom ciklusu studija koji traje četiri godine, po završetku studija svršeni studenti stiču 240 ECTS (European Credit and Transfer System) bodova i zvanje dipolomiranog ekonomiste. U drugom ciklusu studiju, koji traje godinu dana, stiču 60 ECTS bodova i zvanje master ekonomije, dok završetkom trećeg ciklusa master ekonomije stiče akademski stepen doktora nauka, ukoliko se odluči na ovaj korak.

 

 

 

 

 

Promovisanje Ekonomskog fakulteta u državi, regiji i svijetu

Protekla dva mjeseca, profesori, nastavnici, asistenti i studenti Ekonomskog fakulteta obišli su veći broj gradova u BiH u kojima su budućim studentima predstavili rad fakulteta, mogućnosti koje pruža i objasnili razloge zbog kojih je dobro da studiraju upravo na ovoj visoko-školskoj ustanovi.

To je jedan od dokaza da studenti aktivno učestvuju u svim sferama života i rada na fakultetu, od učešća u radu Naučno – nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta, učešća u radu u organima Univerziteta u Istočnom Sarajevu i u okviru Saveza studenata.

Osim toga, u protekle dvije godine Ekonomski fakultet Brčko ostvario je partnersku saradnju sa institucijama Brčko distrikta BiH, prvenstveno Odjeljenjem za privredu, Zavodom za zapošljavanje, javnim preduzećima, zatim ekonomskim fakultetima iz Banjaluke, Sarajeva i fakultetima iz Srbije.

Ono što izdavaja ovaj fakultet od drugih jeste i uspostavljanje partnerske saradnje sa više fakulteta i univerziteta iz Rusije i Kine, kao što su iz Rusije: Faculty of Economics, Finance and Commerce, Faculty of Land Management and Cadastre, Faculty of Applied Computer Science, Perm state Agricultural Academy, Voronezh State Agricultural University; zatim iz Kine: Zhejiang Wanli University i Shanghai Second Polytechnic University, koji omogućavaju studijske posjete ovim ustanovama, međusobnu razmjenu studenata i generalno transfer znanja. Tu su i brojna strukovna udruženja koja pružaju praktičnu podršku u izvođenju nastave, a fakultet najavljuje i uspostavljanje saradnje sa fakultetima iz Hrvatske i Turske.

Ipak, najbolji promoteri Ekonomskog fakulteta su njegovi bivši studenti, a danas visoki funkcioneri u Vladi, zavodima, javnim preduzećima, privatni preduzetnici i naravno profesori, od kojih su mnogi akademsko zvanje stekli upravo na Ekonomskom fakultetu Brčko.

www.brckodanas.com

Prethodni postVlada Distrikta od sutra u punom kapacitetu
Sledeći postPooštravanje discipline u javnoj upravi novim izmjenama Zakona o državnoj službi

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime