Skupština Distrikta nezadovoljna radom pojedinih javnih organizacija

104

Ivo Filipović, potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH, koji je vodio jučerašnje zasijedanje brčanske Skupštine, rekao je da Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2021. godinu ni po formi ni po sadržaju nije prihvatljiv, te je ta tačka dnevnog reda na zahtjev predsjednika Upravnog odbora Zorana Tošića, a nakon konsultacija poslanika skupštinske većine, odložena za naredno zasjedanje. Potpredsjednik Skupštine je istakao da u Fondu zdravstvenog osiguranja ima mnogo nedostataka, te da će se mnogo toga morati da promijeni u radu te ustanove.

„Zabrinjavajuća je činjenica da se troši mnogo novca na liječenje izvan Distrikta, a da se pri tome ne pokrivaju troškovi liječenja u nekoj od zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj. Na taj način se diskriminišu osiguranici jer ne mogu birati mjesto i ustanovu u kojoj će se liječiti“, rekao je Ivo Filipović.

Osim FZO, oštre kritike za rad i poslovanje poslanici su uputili i menadžmentu JP „Komunalno Brčko“, čiji su izvještaji o radu Upravnog odbora i preduzeća takođe bili na dnevnom redu.

Potpredsjednik Filipović je rekao da je, iako su usvojeni izvještaji o radu Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“ za prošlu i prvu polovinu ove godine, kao izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ovog preduzeća za šest mjeseci 2022. godine, evidentno da problema u poslovanju ima i Javno preduzeće „Komunalno Brčko“, te da je za to kriv ne samo menadžment preduzeća, nego i politika Brčko distrikta BiH, koja će morati da nađe najbolja rješenja za ovo preduzeće.

Osim navedenog, poslanici su dali saglasnost na Odluku o usvajanju izmjena finansijskog plana Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta za 2022. godinu, kao i na Odluku o smanjenju kapitala JP „Luka Brčko“, te su usvojili Izvještaj o radu i finansijskom stanju Luke za prvu polovinu 2022. godine.

Skupština nastavlja zasijedanje naredne srijede 30. novembra 2022. godine.

IZVORwww.brckodanas.com;
Prethodni postDistrikt osniva Turističku organizaciju
Sledeći postPočinje kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”