U BiH počela kampanja „Razmisli prije nego što podijeliš“ – ThinkBeforeYouShare

67

Na inicijativu nevladine organizacije AMBER Alert Europe, koja se bavi zaštitom djece, i institucija za provođenje zakona, u 28 zemalja širom svijeta pokrenuta je kampanja pod motom „Razmislite prije nego što podijelite“.

“Zloupotreba djece posredstvom informaciono – komunikacionih tehnologija, kao globalna kriminalna aktivnost, najviše se praktikuje i širi posredstvom interneta i predstavlja jedan od raširenijih oblika seksualnog zlostavljanja djece i maloljetnika u savremenom društvu. Pandemija COVID-19, zajedno s kontinuiranim rastom društvenih platformi, povećala je količinu samostalno kreiranih fotografija neprimjerenog sadržaja djece i mladih, koje se svakodnevno postavljaju i dijele na internetu. Društveni mediji i aplikacije za razmjenu poruka postale su sve popularnije među djecom i mladima kao sredstvo za istraživanje i izražavanje njihove seksualnosti. Kreiranje ovakvog sadržaja može imati dalekosežne posljedice kada se podijeli, a mogu dovesti i do seksualnog iznuđivanja i prinude, pa čak i do krivičnih prijava”, ističu u bh organizacijama uključenim u ovu kampanju.

Podršku kampanji daje i Policija Brčko distrikta BiH, čiji predstavnici su krajem maja učestvovali u panel diskusiji o prevenciji nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, zajedno sa predstavnicima Ministarstva bezbjednosti BiH, Dirеkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Centra za sigurni internet Međunarodnog foruma solidarnosti (MFS) EMMAUS.

„Panel je predstavljao uvod u početak kampanje prevencije, koja ima za cilj da spriječi tinejdžere i mlade na samopodvođenje i dijeljenje neprimjerenih fotografija na društvenim mrežama. Realizovan je u organizaciji Federalne uprave policije. Osnovni cilj diskusije bio je pronalazak načina za podizanje svijesti djece i mladih, roditelja, nastavnika, te ostalih profesionalaca i uopšte građana Bosne i Hercegovine o nasilju nad djecom u digitalnom okruženju i mogućnosti njegovog adekvatnog suzbijanja. Diskusija je rezultovala nizom zaključaka, koji se tiču kontinuiranog preventivnog rada u školama, edukacije djece i mladih, te pravosudnih profesionalaca. Zatim, obuhvataju i unapređenja zakonske regulative, predlaganje sistemskih rješenja, edukacije, kao i trajno i učestalo informisanje djece o načinima prijave nasilja na internetu”, saopšteno je iz Policije Distrikta.

Imajući u vidu značaj inicijative i raširenost problema nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, interes svih građana je da se dostupne informacije podijele, te da se počnu provoditi aktivnosti na informisanju i unapređenju prevencije.

Saznanja o sajber i digitalnom nasilju nad djecom i mladima možete prijaviti Policiji Brčko distrikta BiH na broj telefona 122. Takođe, dostupna je i besplatna SOS linija za podršku Centra za sigurni internet, na koji možete prijaviti nasilje nad djecom u digitalnom okruženju, za sve mobilne operatere je 080022323 ili putem maila na podrska@sigurnodijete.ba.

IZVORwww.brckodanas.com
Prethodni postPriključena mobilna trafostanica umjesto izgorjele TS 10/0,4 kV Dubrave 1
Sledeći postZa tri godine Policija Distrikta provela 12 akcija na suzbijanju zloupotrebe i prodaje droge