Udruženje “Sofia” raspisalo Konkurs za najbolji filozofski esej 2023

Učenici i studenti iz BiH mogu da osvoje vrijedne nagrade: novčanu nagradu u iznosu od 300,00 KM, pametni sat i poklon-bon u knjižari Kultura

114
Udruženje "Sofia" Banja Luka

Povodom Međunarodnog dana filozofije 2023. godine, koji se obilježava svakog trećeg četvrtka u novembru, a ove godine 16. novembra, Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja “Sofia” Banja Luka raspisuje Konkurs za najbolji filozofski esej 2023.

Učesnici konkursa mogu da budu srednjoškolci i studenti koji su državljani Bosne i Hercegovine, a nagrade koje učesnici konkursa mogu da osvoje su sljedeće:
1. PRVA NAGRADA je novčana nagrada u iznosu od 300 konvertibilnih maraka,
2. DRUGA NAGRADA je pametni sat Movero Store Banja Luka, i
3. TREĆA NAGRADA je poklon-bon Knjižare Kultura u iznosu od 70 konvertibilnih maraka.

Rok za slanje eseja je 6. novembar 2023. godine.

Teme o kojima učesnici konkursa mogu da pišu su:
1. Ljudska prava i njihov značaj
2. Uticaj Interneta na identitet mladih
3. Mašta je manje važna od znanja

Nagrađeni eseji biće objavljeni u Naučno-popularnom časopisu A PRIORI, čiji je izdavač Udruženje “Sofia”, pod kategorijom NAGRAĐENI RADOVI.
Časopis A PRIORI je na osnovu člana 30, stav 2 Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, svrstan u najvišu kategoriju naučnih časopisa u oblasti društvenih i humanističkih nauka Republike Srpske – istaknuti naučni časopis međunarodnog značaja.

UPUTSTVA ZA AUTORE
• Količina teksta: minimalno četiri kartice teksta (dvije A4 stranice Word dokumenta)
• Font: Times New Roman, veličina slova 12; razmak između redova 1,5; bez pravljenja dodatnih razmaka između pasusa; margine na svim stranama 2,5 cm
• Autori dostavljaju lektorisanu verziju rada (bez slovnih, pravopisnih i gramatičkih grešaka)
• Potrebno je zadovoljiti uslove argumentativnog filozofskog eseja, tj:
1. esej započeti sa originalnom tezom,
2. tezu razraditi na osnovu kvalitetnih argumenata, odnosno dokaza koji potkrepljuju navedenu tezu, kao i uz korištenje kvalitetnih kontraargumenata,
3. pridržavati se logičkog slijeda prezentovanih ideja, i
4. u zaključku navesti potvrdu ili odricanje predložene teze u uvodu

• Radove slati na e-mail adresu Udruženja “Sofia” udruzenjesofia@gmail.com s naznakom “PRIJAVA NA KONKURS ZA NAJBOLJI FILOZOFSKI ESEJ”, uz priložene osnovne podatke:
1. Ime i prezime,
2. Razred i škola koju pohađa ili broj indeksa, godina i naziv fakulteta na kojem studira,
3. Broj telefona, kao i
4. Adresu stanovanja, a podrazumijeva se da će prilikom dostavljanja radova biti dostavljena i e-mail adresa.

NAPOMENA
S radova koji budu poslani na e-mail Udruženja “Sofia” biće uklonjeni lični podaci autora, nakon čega će svaki pojedinačni rad biti anonimizovan, dostavljen Komisiji za procjenu kvaliteta eseja, te po strogom utvrđenim kriterijima, ocijenjen.
Eseji moraju biti originalni i neobjavljeni. Neobjavljenim esejom se smatra onaj koji još ni na koji način nije pružen na uvid javnosti, ni u štampanom, ni u elektronskom obliku, uključujući i internet. Ukoliko se utvrdi da je esej plagijat, autor/ka će biti diskvalifikovani.
Pobjednici na ranije objavljenim konkursima za najbolji filozofski esej nemaju pravo slati svoje prijave u periodu od naredne dvije godine.

Komisiju za procjenu kvaliteta eseja sačinjavaju:
1. Mr Miroslav Galić, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član Udruženja Sofia
Izvršni je urednik u Časopisu za humanističke i društvene nauke Sineza, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Glavni je i odgovorni urednik Časopisa za društvenu i humanističku misao Noema, Filozofskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci i Saveza studenata Filozofskog fakulteta. DTP je u Naučno-popularnom časopisu: A PRIORI. Državljanjin BiH.

2. Doc. dr. sc Mate Penava, Studijski program filozofija, Sveučilište u Zadru, vanjski saradnik Udruženja Sofia
Sekratar časopisa HUM Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2013. godine. U januaru 2014. godine imenovan za sekretara organizacijskog odbora godišnje znanstvene konferencije Filozofskog fakulteta Identiteti – Kulture – Jezici. Od akademske godine 2015/16. sekretar je Studija filozofije, a od oktobra 2016. obavlja funkciju koordinatora za Registar radova Sveučilišta u Mostaru pri Filozofskom fakultetu. Trenutno zaposlen na Studijskom programu filozofija, Sveučilišta u Zadru. Državljanin BiH.

3. Ana Galić mr, predsjednik Udruženja “Sofia”
Ana Galić je magistar filozofije. Dobitnica je Republičke i stipendije Fonda Milan Jelić. Položila stručni ispit za samostalno-obrazovni rad na poslovima Nastavnika filozofije i sociologije u IB programu Međunarodne mature u Gimnaziji Banja Luka. Zaposlena kao srednjoškolski profesor. Osnivač je, predsjednik i izdavač filozofskog Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia. Glavni i odgovorni urednik Naučno-popularnog časopisa A priori, svrstan u najvišu kategoriju naučnih časopisa u oblasti društvenih i humanističkih nauka Republike Srpske – istaknuti naučni časopis međunarodnog značaja. Pokretač je prvog filozofskog kafea u Banjoj Luci, Sofia kafea. Državljanin BiH.

Rezultati konkursa biće poznati na dan obilježavanja Međunarodnog dana filozofije, 16.11.2023. godine, kada ćemo Udruženje putem saopštenja objaviti imena dobitnika nagrada. Nagrađeni autori će potom biti kontaktirani, te dodjeljene nagrade.

IZVORwww.brckodanas.com; www.udruzenjesofia.wordpress.com;
Prethodni postNova izmjena regulacije saobraćaja u centru Brčkog
Sledeći postRadarske kontrole u periodu od 9.10.2023. godine do 15.10.2023. godine