UG “Demos” – ugovori o radu su poraz pravne države

62

Udruženje građana „Demos” iz Brčko oranizovalo je javnu tribinu o temi nezakonitog zapošljavanja u javnom sektoru Brčko distrikta BiH, sa akcentom na ugovore van radnog odnosa.

Ova praksa, i pored redovnih upozorenja revizora koji godinama ističu da ovakav vid angažovanja radnika nije u skladu sa zakonima Brčko distrikta, u Brčkom je prisutna duži niz godina.

Božidar Jović, koordinator projekta, istakao je da uticaj interesnih grupa na proces zapošljavanja u javnom sektoru mora biti sveden na minimum i da će predstojeća reforma javne uprave biti najvažniji proces od uspostave Brčko Distrikta.

„Broj nezakonito angažovanih radnika po ugovorima van radnog odnosa u 2020. godini veći je od 600, što je poraz pravne države. Svi ovi ljudi rade u „sivoj zoni” jer obavljaju poslove za koje je predviđen ugovor o radu, a oni su angažovani po ugovoru van radnog odnosa i ne ostvaruju osnovna radnička prava kao što su zdravstveno osiguranje, osiguranje u slučaju nesreće na radu, uplata u fond PIO/MIO, radni staž, godišnji odmor i drugo. Oni su u javnom sektoru radnici drugog reda, i što je najcrnje od svega, sami su na to pristali bez volje, želje i hrabrosti da se suprostave onima koji su ih angažovali po tim ugovorima. Naprotiv, mnogi od njih su srećni što su „ušli u sistem” jer se nadaju da će u sistemu ostati na neodređeno vrijeme, ne shvatajući da se priprema reforma javne uprave u kojoj će doći do smanjenja broja zaposlenih jer, realno, mnogi primaju platu koju ne zarade. Veliki broj njih su podobni članovi političkih organizacija, članovi porodica, kumovi i prijatelji uticajnih ljudi u Brčkom. Parazitiraju na budžetu Brčko Distrikta i za svoj nerad primaju novac poreskih obveznika, a kao posljedicu imamo tromu i neefikasnu javnu upravu. Ovom procesu su kumovale sve političke partije i tu nema razlike između pozicije i opozicije”, ističe Jović.

Takođe je rekao da na kvalitetnoj i funkcionalnoj reformi insistira i supervizor za Brčko Majkl Skenlan koji je, kao i bivši ambasador SAD u BiH Erik Nelson, identifikovao korupciju kao najvećeg krivca za sve negativne procese u bosanskohercogovačkom društvu, pa tako i u Brčko distriktu BiH.

„Vidjećemo kakav će biti novi Zakon o državnoj službi Brčko distrikta BiH koji je u fazi izrade i iskreno se nadam da će spriječiti malverzacije u procesu zapošljavanja, kao i da će biti socijalno odgovoran. Uputićemo inicijativu da prilikom popunjavanja radnih pozicija u slučaju bolovanja ili drugih izostanaka sa posla do 90 dana, Zavod za zapošljavanje automatski kontaktira jednu po jednu osobu sa rang liste koja bi uključivala sljedeće posebne kriterijume: broj godina na Zavodu za zapošljavanje, dužinu radnog staža i socijalni status porodice. Takođe, lica sa invaliditetom bi trebalo da budu zaposlena u javnom sektoru u takvom omjeru da na 25 zaposlenih bude zaposleno jedno lice sa ivaliditetom. Ovo sve mora biti sadržano u Zakonu o državnoj službi, a ne u podzakonskim aktima koje je lako izmijeniti”, kaže Jović.

Damjan Dundžić, asistent koordinatora projekta, rekao je da izgradnja boljeg i pravednijeg društva počinje od nas samih, i da bi stanovnici Brčkog trebalo da budu aktivniji u podršci ovakvim i sličnim projektima, koji su po svom sadržaju javni interes.

„Ljudi u Brčkom su pali u letargiju, prepustili su se mutnoj vodi da ih nosi. Ovaj projekat nije napad na stranke i političare, on je korektiv puta kojim su političari i stranke krenuli. Mi javno govorimo da je put kojim kao društvo idemo stranputica i da je jedini način izgradnje boljeg društva, bolje zajednice, saradnja javne politike i civilnog sektora, koji se zalaže za opšte dobro”, kaže Dundžić.

Javna tribina, čiji je moderator bio Momir Dejanović, organizovana je u sklopu projekta „STOP nezakonitom zapošljavanju”, koji je podržao Centar civilnih inicijativa u BiH sredstvima USAID-a. UG „Demos” Brčko planira da u narednom periodu aktivno piše projekte o temi reforme javne uprave i borbe protiv korupcije, te poziva druge nevladine orgaizacije iz Brčkog da se uključe u izgradnju pravednijeg i socijalno odgovornijeg društva.

IZVORwww.brckodanas.com
Prethodni postUlična moda za muškarce – koji su aktuelni trendovi?
Sledeći postKlub ljubitelja prirode organizovao novu akciju ozelenjavanja grada