Uputstvom o radu u dane praznika, za 8. mart se dozvoljava rad i cvjećarama

74
Izvor: pexels.com

Krajem prošle godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH donio je Uputstvo o radu u danima praznika u Brčko distriktu BiH, koje se odnosi na praznike Nova godina, Dan Distrikta i Praznik rada, koji se, u skladu sa Zakonom o praznicima, obilježavaju u Brčko distriktu BiH.

Glavna inspektorica Inspektorata Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Azijada Ibrahimović tada je pojasnila ko može raditi u vrijeme ovih praznika: “Mogu raditi subjekti odnosno preduzeća koja pružaju medicinske, zdravstvene, veterinarske usluge, koja obavljaju pružanje apotekarskih usluga s tim da, ukoliko imaju više poslovnih jedinica, može da radi samo jedna poslovna jedinica, zatim ona preduzeća koja obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje hljeba, peciva i ostalih pekarskih proizvoda. Nadalje, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, a to su benzinske pumpe, zatim subjekti koji obavljaju komunalnu djelatnost i djelatnost prevoza putnika, ugostiteljska djelatnost i subjekti koji obavljaju djelatnost čija priroda zahtijeva neprekidan rad.“

Krajem januara, gradonačelnik je donio izmjene i dopune uputstva, kojim je precizirano da u dane praznika mogu da rade poslovni objekti koji obavlјaju djelatnost proizvodnje i prodaje hlјeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, pri čemu poslovni subjekti koji u svom sastavu imaju više poslovnih jedinica (pekara) određuju dežurstvo samo jedne poslovne jedinice. Izmjenama ovog uputstva dozvoljen je i rad cvjećarama, ali samo na dan praznika 8. mart.

Uputstvo o radu u dane praznika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovde.

Uputstvo o izmjenama i dopunama uputstva o radu u dane praznika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovde.

Uputstvom je definisana dužnost šefova nadležnih odjeljenja: Odjeljenja za javnu bezbjednost, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Odjeljenja za javne poslove, Odjeljenja za javni registar, kao i drugih institucija, organizacija i javnih preduzeća, da organizuju dežurstva i obezbjede kontinuitet u zadovoljavanju osnovnih vitalnih potreba u Distriktu.

„Budući da je Inspektorat određen za vršenje nadzora nad Zakonom o praznicima Distrikta, inspektori rada će u neradne dane vršiti kontrole. Napominjem i kazne koje slijede u slučaju kršenja Uputstva, koje su visoke, pa tako recimo, ukoliko je način organizovanja nekog subjekta nadzora pravno lice, kazne se kreću od 5.000 KM do 10.000 KM. Takođe se kažnjava i odgovorno lice u pravnom licu i kazna se kreće od 1.000 KM do 2.000 KM, kažnjavaju se i fizička lica koja obavljaju djelatnost za radi sticanja dobiti, to su samostalni preduzetnici, a donja kazna ili minimalna kazna je od 2.000 KM do 4.000 KM“, izjavila je ranije glavna inspektorica Brčko distrikta BiH Azijada Ibrahimović.

IZVORwww.brckodanas.com; www.vlada.bdcentral.net;
Prethodni postPravilna njega protiv svih znakova starenja
Sledeći postPredstavnici Distrikta i Svjetske banke u BiH razgovarali o poslovanju javnih preduzeća