BH TELEKOM

 • 121 Informacioni centar
 • 125 Tačno vrijeme
 • 1200 Prijava međumjesnih razgovora u poluautomatskom saobraćaju
 • 1201 Prijava međunarodnih razgovora
 • 1202 Predaja telegrama telefonom
 • 1206 Vojna policija
 • 1207 Vojna medicinska hitna pomoć
 • 1208 Savez potrošača BiH
 • 1272 Prijava smetnji
 • 1282 Auto moto savez BIHAMK
 • 1400 Poziv u odrijeđeno vrijeme
 • 1401 Najava buđenja
 • 1402 Provjera najave
 • 1403 Odjava jednog buđenja
 • 1404 Osjava svih najava buđenja
 • 1405 Test telefonskog aparata
 • 1417 Brza pošta
 • 1419 Kućne centrale
 • 1422 BiHnet Help desk
 • 1423 Ultra centar za brigu o korisnicima
 • 1515 TAXI služba

TELEKOM SRPSKE

 • 122 Policija
 • 123 Vatrogasci
 • 124 Hitna pomoć
 • 125 Govorni automat – za tačno vrijeme
 • 1202 Telegraf
 • 1409 Kontrolor službe informacija
 • 1452 Informacije o smetnjama na TK sistemima
 • 1276 Prijava smetnji na Telekard govornicama
 • 1275 Prijava smetnji na linijama telefonskim pretplatnika
 • 121 Centar za obavještenja – u vezi sa zaštitom stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i o svemu značajnom za odbranu grada i zemlje
 • 1285 Auto moto društvo
 • 1185 Informacije
 • 1450 Tehnička podrška TEOL-a