Više od tri milijarde ljudi koristi internet

83

Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU), grana Ujedinjenih nacija koja sastavlja godišnji izveštaj o telekomunikacijama, napravila je listu zemalja koje imaju najveći broj internet korisnika po glavi stanovnika, kao i država u kojima se internet najbrže širi.

Kada je u pitanju ICT Development Index, odnosno broj IP adresa po glavi stanovnika, Danska je na prvom mestu, Južna Koreja na drugom, a slede zemlje zapadne Evrope. ITU je pozitivnu ocenu dao državama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Fidžija i Tajlanda, u kojima je broj internet korisnika u konstantnom porastu.

Do kraja 2014, oko 7 milijardi ljudi će koristiti mobilni internet – što je praktično ekvivalentno broju ljudi na celom svetu. Iako je mobilni internet od ključnog značaja za one koji žive u ruralnim i nerazvijenim područjima, veliki deo od tih 7 milijardi su korisnici koji imaju više naloga i koji zapravo žive u ekonomsko dobrostojećim društvima. U nerazvijenim zemljama, internet povezanost između ruralnih i urbanih delova može da varira čak do 35%. Ipak, korišćenje interneta u ekonomsko nerazvijenim zemljama je u konstantnom porastu i takvi korisnici sada čine 30% od celokupnog broja priključenih na internet, dok je pre 10 godina taj procenat bio 9%.

Globalno korišnjenje interneta je u 2014. poraslo za 6.6% i to uglavnom zahvaljujući korisnicima iz nerazvijenih zemalja. Taj broj je dupliran u poslednjih 5 godina, što znači da su dve trećine ljudi iz tih područja online.

Od 4.3 milijarde ljudi bez interneta, njih 90% živi u nerazvijenim zemljama.

Rastući broj korisnika usko je povezan sa sadržajem samog interneta. Tako se na primer na YouTube svakog minuta aploduje 100 sati video materijala, piše B92.

Prethodni postOtkrivena jedna od najvećih tajni Hollywooda
Sledeći postKoji su najmapetniji gradovi na svijetu?