Visok vodostaj Save prijeti da ugrozi više lokacija u Brčkom

230

“Vodostaji rijeke Save i njenih pritoka na teritoriji Brčko distrikta BiH su visoki, a zasićenost zemljišta padavinama velika”, izjavio je danas medijima Mirsad Hasanbašić, v.d. šefa Odsjeka civilne zaštite u Vladi Distrikta. On je istakao da za sada nema ugroženih objekata i putnih komunikacija, ali da se problemi zbog izlivanja vodotokova mogu javiti u užem gradskom jezgru, kod gradske pijace, u naseljima Burića Brdo i Srpska Varoš.

“Juče i danas Sava stagnira, ali prognoze i padavine koje su zahvatile Sloveniju i Hrvatsku, u krajevima koji su u gornjem toku rijeke Save, nisu optimistični”, dodao je Hasanbašić.

Bogdan Bratić, šef Odjeljenja za javnu bezbjednost u Vladi Brčko distrikat BiH, rekao je da su brojevi operativnog centra 121 i 123 građanima dostupni 24 časa, te da se mogu obratiti u slučaju bilo kakvih problema na terenu.

“Postupamo prema Operativnom planu odbrane od poplave, koji je usvojila Vlada Distrikta. Pratimo mjernu stanicu Slavonski Šamac, gdje je trenutno stanje vodostaja 575 cm, a mi proglašavamo redovne mjere odbrane od poplave na 550 cm”, kaže Bogdan Bratić.

Zaposlenici ovog Odjeljenja su u stanju pripravnosti, obilaze kritične tačke na području Distrikta, te, kako ističu, nadziru, kontrolišu i prate situaciju na terenu, a djelovaće ukoliko se ukaže potreba za tim.

IZVORwww.brckodanas.com
Prethodni postMarija i Cvijetin Vujanović dobitnici priznanja Kik – boks saveza RS
Sledeći postSedmica prevencije: Izaberi život, pobjedi stid, uradi PAPA test