Vlada Distrikta usvojila više smjernica za unapređenje visokog obrazovanja u Brčkom

65

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrila je smjernice za izradu nacrta Pravilnika o izmjenama Pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Brčko distriktu BiH.

Iz Odjeljenja za obrazovanje saopšteno je da je cilj koji se želi postići ovim propisom njegovo usklađivanje sa Zakonom o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH, Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH i Odlukom o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH, kao i preporukama Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, da bi se regulisao proces izdavanja rješenja za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Vlada je ujedno odobrila smjernice za izradu nacrta Pravilnika o postupku licenciranja studijskih programa u Brčko distriktu BiH, kojima će se detaljnije propisati osnivanje i ukidanje studijskih programa, i njegovog usklađivanja sa Preporukama o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH.

Takođe su odobrene Smjernice za izradu nacrta pravilnika o opšteprihvaćenim standardima i kriterijima za izbor u akademska zvanja na području Brčko distrikta BiH. Šef Odjeljenja za obrazovanje pojasnio je da će se donošenjem ovog podzakonskog akta urediti materija koja reguliše postupak izbora u akademska zvanja na području Brčko distriktu BiH, odnosno detaljnije propisati uslove za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja.

IZVORwww.brckodanas.com
Prethodni postAnketiranje privrednika o tržištu rada i obrazovnim profilima radnika
Sledeći postBurna rasprava u Skupštini o nagrađivanju u Pravosudnoj komisiji Distrikta