Vlada odobrila Smjernice za izradu pravilnika o dodjeli sredstava iz budžeta udruženjima i fondacijama

40

Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrila je Smjernice za izradu pravilnika ovog odjeljenja o dodjeli sredstava iz budžeta udruženjima, fondacijama i drugim pravnim i fizičkim licima za finansiranje programa, odnosno projekata od javnog interesa, kojima bi se, između ostalog, trebalo da urede kriterijumi za vrednovanje prijedloga programa, odnosno projekata, kao i imenovanje, sastav, način rada i nadležnosti komisije za vrednovanje programa, te podnošenje završnih izvještaja o realizaciji programa odnosno projekata, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o usvajanju Zajedničke platforme o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Kako je obrazloženo, Zajednička platforma predstavlja politički i pravni okvir za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti u procesu reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Ovim dokumentom utvrđuju se principi, način i mehanizmi implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i provođenje strateških i akcionih dokumenata u oblasti reforme javne uprave.

Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojena je Odluka o odobravanju donacije i Programa utroška novčane nagrade učenicima generacije osnovnih i srednjih škola u Distriktu za školsku 2022/2023. godinu u ukupnom iznosu od 5.600,00 KM.

IZVORwww.brckodanas.com; www.vlada.bdcentral.net;
Prethodni postU Vijećnici izložba „Bog i čovjek“
Sledeći postOtvoren mentorski program za smanjenje i recikliranje plastike