Vlada odobrila subvencije za komunalne usluge licima u stanju socijalne potrebe

38

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za subvencije licima u stanju socijalne potrebe za komunalne usluge.

Šefica Pododjeljenja za socijalni rad Vlade Brčko distrikta BiH Nataša Stevanović izjavila je da je visina sredstava za realizaciju ovog programa u 2021. godini 830.000,00 KM.

„Nismo sigurni da li će ukupno biti 12.600 korisnika ili 13.100, jer očekujemo i nove korisnike. Konačne liste ovih subvencija biće istaknute na tri mjesta da bi se korisnici mogli uvjeriti u svoju evidentiranost. Postupak za utvrđivanje prava na subvenciju provodi istovremeno Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Odbor za zapošljavanje i Služba za boračko-invalidsku zaštitu“, rekla je Stevanovićeva.

Subvenciju za komunalne usluge ostvaruju lica u stanju socijalne potrebe i to:
a) penzioneri koji su u 2021. godini ostvarili pravo na isplatu jednokratne novčanu pomoć za penzionere u iznosu od 150,00 KM;
b) nezaposlena lica evidentirana do 1. juna 2021. godine u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i to: žene sa navršenih 55 godina života i starije i muškarci sa navršenih 60 godina života i stariji;
c) korisnici stalne osnovne novčane pomoći prema posljednjim evidencijama za mjesec kada se donosi Odluka,
d) hraniteljske porodice djece bez roditeljskog staranja i punoljetnih lica smještenih u hraniteljske porodice, evidentirani u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu;
e) porodice djece ometene u psihofizičkom razvoju evidentirana u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu prema posljednjim evidencijama za mjesec kada se donosi Odluka;
f) ratni vojni invalidi i mirnodopski invalidi evidentirani u Službi za boračko-invalidsku zaštitu čija lična invalidnina ne prelazi iznos od 382,18 KM i
g) slijepa lica korisnici dodatka za njegu i pomoć od drugog lica, koji istovremeno nisu korisnici penzije ili stalne osnovne novčane pomoći.

IZVORbrckodanas.com
Prethodni postOdjeljenje za zdravstvo vrši reviziju prava na dječiji dodatak
Sledeći postUskoro realizacija novog programa samozapošljavanja u Brčkom