Vlada usvojila Nacrt zakona o socijalnom stanovanju

35

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, na prijedlog Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, odobrila je Nacrt zakona o socijalnom stanovanju u Brčko distriktu BiH.

Osnovni koncept Zakona je da se njime pravno uredi oblast socijalnog stanovanja, na način da se utvrde principi osnivanja i raspolaganja stambenim fondom na području Distrikta kojima se osigurava stambeno zbrinjavanje lica koja nisu u mogućnosti da riješe svoje stambeno pitanje po tržišnim uslovima, uređuju pitanja upravljanja, raspolaganja i korištenja tog stambenog fonda, te uslovi i način ostvarivanja prava na socijalno stanovanje na području Distrikta.

Crvenom krstu odobreno nekoliko donacija

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju tekuće donacije Crvenom krstu Brčko distrikta BiH za prevoz učenika – djece s poteškoćama u razvoju u iznosu od 35.000,00 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge odobren je i Program utroška sredstava – donacija Crvenom krstu Brčko distrikta BiH za saradnju na projektu „Starenje i zdravlje“ kao i Program utroška sredstava – donacija Crvenom krstu Brčko distrikta BiH za saradnju u programu prevencije, brige o djeci žrtvama roditeljske zloupotrebe.

IZVORwww.brckodanas.com; www.vlada.bdcentral.net;
Prethodni postRadarske kontrole u periodu od 30.1.2023. godine do 5.2.2023. godine
Sledeći postRaspisan javni poziv za subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog problema za 2021. godini