Za zaposlenike pravosuđa organizovan seminar o rodnoj ravnopravnosti i zabrani diskriminacije

24

Danas je u prostorijama Pravosudne komisije u Brčkom održan seminar o rodnoj ravnopravnosti i zabrani diskriminacije pod nazivom „Diskriminacija u pravosudnoj praksi: Izazovi utvrđivanja diskriminacije i primjene posebnih proceduralnih pravila“. Seminar za zaposlene u pravosuđu distrikta Brčko organizovala je Pravosudna komisija, u skladu s godišnjim planom edukacije službenika i akcionim planovima lokalnih pravosudnih institucija za implementaciju državne strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti, saopšteno je iz Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

Predavanje o ovoj temi održao je Adnana Kadribašića, uz čiju koordinaciju su polaznici seminara razmijenili informacije o aktuelnim pitanjima i izazovima kontinuiranog unapređenja rodne ravnopravnosti u pravosuđu Distrikta.

“Primjeri iz sudske prakse, dokumenti UN-a i evropskih organizacija, institucionalni okvir za ravnopravnost polova, oblici diskriminacije na osnovu pola i mehanizmi zaštite, teme su koje su bile u fokusu interaktivne radionice, koja je okupila 30-ak polaznika i polaznica različitog stručnog profila i stepena odgovornosti. S osvrtom na normativni okvir i praktične primjere, tužioci, tužiteljke, rukovodeći i drugi službenici i službenice, imali su priliku dodatno da unaprijede znanje iz ove oblasti. Budući da se susreću sa skoro istovjetnim izazovima, uspostavljeni stalni timovi za rodnu ravnopravost u pravosuđu, seminar su iskoristili za razmjenu stečenih iskustava,” navode iz brčanskog Tužilaštva.

Tužilaštvo distrikta Brčko jedna je od četiri pravosudne institucije u BiH koje su započele implementaciju državne strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti. Iskustva u provođenju ove strategije i tužilačkog akcionog plana predstavljena su kao primjer ostalim sudovima i tužilaštvima u zemlji.

Evantualnu diskriminaciju počinjenu od strane zaposlenih u ovoj instituciji, stranke i građani mogu prijaviti putem e-mail adresa prijavadiskriminacije@jtbd.ba i prituzbe@jtbd.ba, a svoja iskustva u odnosu i komunikaciji s Tužilaštvom mogu iznositi i putem ankete na internetskoj i facebook stranici ove institucije, na ovom linku.

IZVORwww.brckodanas.com; www.jt-brckodistriktbih.pravosudje.ba;
Prethodni postZapočela realizacija projekata „Olimpijada školskog sporta“ i „Liga osnovnih i srednjih škola“
Sledeći postBolji posao – sedmična ponuda poslova